Monday, December 15, 2008

Seminar: tarkvara automatiseeritud testimine - kokkuvõte

15. detsembril 2008 toimus Eesti Testijate Liidu eestvedamisel tarkvara testimise automatiseerimist käsitlev seminar. Sel korral oli meie lahkeks võõrustajaks Swedbank.

Sellest lähtuvalt algaski sisukas õhtu võimalusega kuulata-vaadata-arutada võõrustajate kogemusi testimise automatiseerimise vallas. Marek Kusmin ja Aadu Adok Swedbank'i elektrooniliste kanalite valdkonnast tutvustasid oma valdkonna arendustestimise automatiseerimist ning andsid põhjaliku ülevaate ka agiilsest tarkvaraarendusest ning testimisest selle kontekstis. Seejuures on oluline eristada arendajate, testijate ning kliendi tegevusi - kõigil on oma kindel roll kvaliteetse tulemi loomisel.

Et teooria ja praktika oleksid tasakaalus, siis tutvustas järgmiseks Harles meile TPI (Test Process Improvement) mudeli ja testimise automatiseerimise suhteid. Kõige olulisem on seejuures ehk silmas pidada, et edukas testimise automatiseerimine põhineb hästi korraldatud testimisprotsessil, sealhulgas oskusest disainida head testid. Ehk lühidalt - kaose automatiseerimisega saavutame ainult väledama kaose.

Olles ära kuulanud vahepõike teooriasse, tutvustas ETLi liige Anton Šiškov üht võimalikku viisi testikoodi haldamiseks ja seda, kuidas tagada modulaarne ja hästi hallatav testikood.
Siinkõneleja arvates oli Antoni ettekanne hea näide eelnevalt tutvustatud teooria rakendamise kohta: testikood peab juba algama süstematiseeritud mõtlemisest, sest ainult läbimõeldud ning modulaarne testidisain tagab hästi hallatava ning võimalikult suures osas taaskasutatava testikoodi.

Kui planeeritud ettekanded olid kuulatud, avanes võimalus diskussiooniks, mida ka agaralt kasutati. Arutlusteemasid jätkus nii agiilse arenduse, testimisprotsessi ja selle parendamise kui ka testivahendite kohta.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et seekordne seminar täitis oma eesmärgi isegi kahekordselt - lisaks huvitavale arutelule automaattestimise osas saime osa ka praktikute kogemusest agiilses tarakvaraarenduses ja -testimises.


Täname Swedbank'i elektrooniliste kanalite arenduse esindajaid ja kõiki osalejaid sisuka diskussiooni eest!

Järgmisel seminaril jaanuaris räägime juba sellest, kuidas testida tarkvara vastavust mittefunktsionaalsetele nõuetele.

1 comment:

Anton Shishkov said...

Tänan Swedbank ürituse korraldamise eest.

Kui on küsimused või ettepanekud minu "Graph" süsteemi kohta, siis saate minuga ühendust läbi Skype: antsh85 või vaadake minu maili profiilis.