Friday, January 23, 2009

Seminar: Mittefunktsionaalsed nõuded ja testimine - kokkuvõte

22. jaanuaril 2009 toimus järjekordne seminar Eesti Testijate Liidu initsiatiivil. Sel korral käisime külas SEB'l ning arutlusteemaks mittefunktsionaalsed nõuded ning nende testimine. Osavõtjaid oli üllatavalt palju ning arutelu kujunes taas põnevaks.

Kokkuvõtlikult öeldes rääkisime esmalt teooria baasil selgeks, miks üldse mittefunktsionaalseid nõudeid püstitada ning kuidas seejuures saavutada kvaliteetne tulemus - nõuded peaksid olema määratletud süstemaatiliselt ning kirja pandud testitavalt. Täpsemalt: Maili Markvardt (Eesti Testijate Liit/ASA Quality Services), Mittefunktsionaalsed nõuded.

Edasi läksime juba märksa praktilisemalt: käsitlesime jõudlustestimist konkreetse projekti näitel. Saime teada, et oluline on esmalt paika saada lähenemine ja metoodikad, teisalt aga testitavad nõuded piisavalt täpseks. Seejärel saab asuda iteratiivselt testima - testimist tuleb tõenäoliselt arendajaga koostöös mitmekordselt läbida, kuna jõudlusprobleemide põhjuste selgitamine ei pruugi olla triviaalne. Täpsemalt: Jan-Erik Moon, Margus Härm (ASA Quality Services), Jõudlustestimine sõnumipõhise süsteemi näitel.

Järgmisena kuulasime muudatuste testimise korraldusest SEB'is. Kuulsime, kuidas pöörata tähelepanu nii protsessile ja kommunikatsioonile kui ka tehnilistele aspektidele - kuidas tööd efektiivselt organiseerida, et rahul oleks nii tellija, testija kui ka arendaja.

Huvitava päeva lõpetas ettekanne mittefunktsionaalsete nõuete staatilisest analüüsist. Lühidalt tutvustati staatilisest analüüsist saadavat kasu ja erinevate staatilise analüüsi meetodite/vahendite iseloomu, samas lükati ka ümber valdkonnaga seotud müüte.
Täpsemalt: Ervin Hülp (SEB), Mittefunktsionaalsete nõuete staatiline analüüs.

Täname SEB'i suurepärase korralduse eest ning kõiki esinejaid ja kohalviibijaid!

Etteruttavalt võib öelda, et järgmine seminar ETLi liikmetele toimub väga suure tõenäosusega turvalisuse testimise teemal.

No comments: