Monday, January 4, 2010

Eesti Testijate Liidu uusaastatervitus 2010

Head liikmed ja sõbrad!

Uut aastat on igati sobilik alustada heade soovidega, väikese tagasivaatega eelmisele aastale ning uute plaanide seadmisega.

Möödunud 2009. aasta oli kindlasti uudne ja täis väljakutseid meie kõigi jaoks. Testijate Liidu pere kasvas eelmise aasta jooksul peaaegu poole võrra: 19-lt 36-le. Hoo sai sisse ka seminaride sari - aasta jooksul oleme kohtunud paljude huvitavate esinejatega ning laiendanud oma silmaringi erinevates põnevates valdkondades. 2009. aasta kevadel akrediteerisime esimese ISTQB Foundation Level Certified Tester koolituse Eestis ning 2009. aasta lõpuks olime välja andnud juba 29 selle taseme sertifikaati. Esimesed sammud koostöös on loengusarjade näol tehtud nii Eesti Infotehnoloogia Kolledži, Tallinna Tehnikaülikooli kui Tartu Ülikooliga.

2010. aasta lubaduste hulka kuulub kindlasti püüd tuua oma liikmeteni veelgi huvitavamaid teemakäsitlusi meilt ja mujalt seminaride ja koolituste näol. Koostööle testimisalaste koolituste osas loodame ka Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liiduga (ITL), kelle korraldatud koolitusvajadusi puudutavates mõttekodades olid ka ETLi liikmed esindatud. Jätkame ka ISTQB-suunalist tegevust, hoides Eesti testimise-maailmakaardil.

ETLi juhatus on jätkuvalt huvitatud ideedest, kuidas ETLi tegevust liikmete jaoks veelgi kasulikumaks muuta (seminarid, koolitused, konverentsid, ühisüritused, meediakajastus jne). Kõik mõtted ja soovitused on teretulnud aadressil juhatus [at] testijateliit.ee. Heade ideede autoritel on oht saada karistatud erinevate üllatusauhindadega ;-)

Alanud 2010. aasta on lugemisaasta - loeme, õpime ja arendame ennast jätkuvalt üheskoos!

Eesti Testijate Liidu juhatus soovib kõigile oma liikmetele ladusat ja avastusterohket uut aastat!

Uusaastatervituse leiate aadressilt
http://www.testijateliit.ee/ftp/Uusaastatervitus2010.jpg

No comments: