Friday, January 22, 2010

Kursus Tarkvara automatiseeritud testimine TTÜs


TTÜs tuleb 2009/2010 kevadsemestril (alates veebruarist) lugemisele aine Tarkvara automatiseeritud testimine "uues kuues". Kandvaks teemaks saab sel aastal olema TTCN-3 nimeline testiarendustehnoloogia (www.ttcn-3.org). TTCN-3'e võib vaadata kui spetsiaalset programmeerimiskeelt, mis on loodud pidades silmas automaattestimise eripärasid. Kasutades TTCN-3'e on võimalik automatiseerida testimist erinevatel testitasemetel (komponenttestid, integratsioonitestid, süsteemitestid, süsteemide integratsioonitestid) ning erinevates rakendusvaldkondades - alates pangandusest, telekomist lõpetades autotööstusega (http://www.ttcn-3.org/SuccessStories.htm).
TTCN-3 on näiteks aktiivses kasutuses ETSI (European Telecommunications Standards Institute) vastavustestides:
- Session Initiation Protocol (SIP) for Voice over IP (VoIP),
- IPv6 (Core, Mobility, Security),
- Digital Mobile Radio (DMR) and digital Private Mobile Radio (dPMR) jne

Aine lektoriteks on palutud TTCN-3 tehnoloogia praktikud Elviorist (www.elvior.ee).
Kursus koosneb moodulitest (kokku 4 moodulit)
- TTCN-3 alused (TTCN-3 - Testing and Test Control Notation Version 3)
- TTCN-3 edasijõudnutele
- TTCN-3 liidestamine SUT'ga (System Under Test; süsteemiadapterite-, platvormiadapaterite-, väliste koodekite-, väliste loggerite ehitamine; testide haldamise standard ja selle kasutamine TTCN-3's)
- TTCN-3 arendusplatvorm MessageMagic

Kursus lõpeb arvestusliku projektiga - töötav TTCN-3 testikeskkond koos projekti seletuskirjaga on arvestuse saamise kriteeriumiks. Elvior garanteerib kõigile osalejatele MessageMagic'u (http://elvior.ee/messagemagic/general) litsentsi 2009/2010 kevadsemestriks.

Lisaks "põhiteemale", milleks on TTCN-3, on plaanis kaasata täiendavaid tarkvara testimise automatiseerimist käsitlevaid loenguid erinevatelt spetsialistidelt (koormustestimine, mudelipõhine testimine, automaattestimine kui protsess, automaattestimise mõõtmine jne).

Kursuse toimumise täpne aeg, koht ja loengute kava selgub lähiajal ning värskeim info on kättesaadaval kursuse kodulehelt: http://cs.ttu.ee/tiki-index.php?page=ITI8901
TTÜ tudengid saavad kursusel osaleda vastavalt oma õppekoha tingimustele, kõigil teistel soovijatel on kursust võimalik sooritada Avatud Ülikooli kaudu (http://www.ttu.ee/au).

Osalejate hulga täpsustamiseks palun potentsiaalsetel huvilistel anda mulle meili teel tagasisidet: maili[at]asaquality.ee, ka on samal aadressil oodatud kõik temaatilised küsimused!

No comments: