Thursday, October 1, 2009

2009. aasta juunis käisin Eesti Testijate Liitu ja tarkvara testijate tegevust tutvustamas Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingus (EISAÜ). 30. septembril toimus ETL seminaride sarja raames vastukülaskäik-seminar: EISAÜ poolt olid esinejateks Jaak Tepandi ning Mari Seeba, kes tutvustasid meie liikmetele EISAÜ tegevust, audiitori professiooni ning auditeerimise põhimõtteid. Lisaks tutvustas Mari ka Cybernetica AS poolt välja antud raamatut Turvarisk, mis annab süstemaatilise ülevaate infoturbest kui distsipliinist.

Küllap mõnigi kohalviibija tabas sarnasusi auditeerimise ning testimise vahel:

- Nii audit kui testimine algavad eesmärkide püstitusest - millistele küsimustele soovime vastuseid saada? Vastavalt sellele valitakse sobivate oskustega meeskond ja tegevused ning nende detailsusaste.

- Nii testimise kui auditeerimise (üheks) tulemiks on hinnang riskidele (jääkriskile) - kui valmis ollakse oma eesmärkide täitmiseks, mida on vaja paremaks muuta?

- Nii testimist kui auditeerimist saab läbi viia erineva põhjalikkusega. Tüüpiliselt mida detailsemaks minnakse, seda pistelisemaks muutub ka kontroll.

- Nii auditis kui testimises on oluline testija/audiitori sõltumatus. Kui aga testija sõltumatuse tasemeid on erinevaid (nt testija arendusmeeskonnas vs kolmanda osapoole testija), siis audiitor peab olema sõltumatu nii auditeeritavast ettevõttest kui rakendusest.

Põhierinevustest jäid kõrva järgnevad tähelepanekud:
- Tegevuste skoop on erinev: Kui testimine keskendub peaasjalikult nõuete testitavuse ja nõuetelevastavuse kontrollile, siis auditi käigus uuritakse ka esitatud nõuete mõistlikkust ning seadustele, standarditele vms vastava valdkonna regulatsioonidele vastavust.

- Tüüpiline testimine ei uuri tarkvara ja inimeste tööprotsesside omavahelist sobivust, kuid auditile on see üks olulisi uurimisobjekte. Üldistatult võibki öelda, et testimine keskendub peamiselt tarkvarale, audit aga organisatsiooni töökorraldusele ning tarkvara rollile selles.

Täpsemat infot Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu, audiitorite ja auditeerimise kohta leiate Mari Seeba ja Jaak Tepandi ettekannetest.


Lõpetuseks tänan Eesti Testijate Liidu poolt esinejaid ja osalejaid ning loomulikult meie lahket võõrustajat Skype'i! Üldkorralduse ja hõrgutava snäkilaua eest lähevad ilmselt kõigi kohalviibinute tänusõnad Vallile ning Ruthile!

Friday, September 11, 2009

Muljeid Eesti Testijate Liidu avaseminarilt

Käies seminaridel, mis tutvustavad tehtud töid ja tulevasi plaane, on saanud harjumuseks oodata plinkivaid Powerpointi slaide ja kuiva loetelu sellest, mis tehtud-tegemata. Õnneks ei olnud see standard paikapidav Eesti Testijate Liidu seminaril.

Lähenedes IT Kolldžis seminari tarbeks broneeritud ruumile, kajas juba koridoris minuni rõõmus ja asjalik sumin. Uksel kaastestijaid, kuigi mõnel tundus programmeerija või projektijuhi nägu olevat, tervitav ja nimesilte jagav Eesti Testijate Liidu juhatuse liige lõi kohe alguses mulje oodatusest ning asjalikkusest. Meeldivaks üllatuseks ja nii mõndagi kaastestijat seisatama panev ning pea viltu mõtisklema jättev seinale kuvatud esimene slaid. Ei, see ei olnud tavapärane „selle-ja-selle-organisatsiooni-avaseminar-sellel-ja-sellel-kuupäeval“ või „teemaga-seonduv-nali-mis-tegelikult-eriti-nalajakas-ei-ole“ tüüpi slaid vaid postimpressionistlik maal tuntud maalikunstnikult Paul Gauguin. (Kahjuks pean tunnistama, et need faktid ja hiljem mainitavad faktid pidin Wikipedia abiga selgeks saama). Nagu hiljem selgus, ei olnud ma meeltesegaduses sattunud „Postimpressionistliku maailmapildi kujunemise, õitseaja ning hääbumise anlüüs“-i seminarile vaid eelnimetatu oli lihtsalt näiteks, kuidas testija ameti juures nii tähtsal kohal olev loovus end ilmutas seminari läbiviijate juures.

Nii nagu maal (see oli Paul Gauguin „Kust me tuleme? Kes me oleme? Kuhu me läheme?“), nii ka seminar vastas kolmele küsimusele, mis olid iga uue kohaletulnu huulil: „Mida te teinud olete?“, „Kes te sellised olete?“ ja „Mida te plaanite?“. Lisaks tavapärasele ja arusaadavalt ka kohustuslikule osale teemal tehtud/tegemata tööd (Kui soovite täpsemalt lugeda siis slaide saab näha siit) tuli meeldiva üllatusena, et organisatsioon ei lähene testimisele ja testija elukutsele, kui teada-tuntud "asjale" vaid üritab vastata küsimusele „Mis teeb testijast (lad. k. testicus regularis) Testija?“. Esimesed sammud selle küsimusele vastamiseks olid juba tehtud. Nimelt on ETL liitunud rahvusvahelise organisatsiooniga International Software Testing Qualifications Board (
http://www.istqb.org/), mis minu arvates on tähtis kahest seisukohast.

Esiteks loob see usalduse ja kindluse ETL-i suhtes: tegemist on organisatsiooniga, mis ei tegutse vaid Eestis ja üksi, vaid on millegi suurema ja tunnustatuma liige. Teise olulise aspektina tooks välja aktiivse ETL-i osalemise ISTQB erinevates töögruppides, mis kujundavad testimismaastikku rahvusvahelises plaanis, luues nii võimaluse IGALÜHEL osaleda testimise kui elukutse kujundamisel. Selline võimalus peaks olema midagi, mida iga oma ala tõsine professionaal peaks soovima ja tegema pingutusi selleni jõudmaks.

Lisaks koostööle ISTQB-ga aitab testimist edasi viia tihe koostöö Eesti ülikoolidega (Tallinna Tehnikaülikool, IT Kolledž ja Tartu Ülikool), andes Eesti noortele võimalust saada testimise alased teadmised juba varakult ning mis seal salata - üheks tagamõtteks on istutada testimise
pisik tulevastesse IT professionaalidesse juba varakult. Märkimisväärsemate edulugudena jäid kõrva loengute sarjad IT Kolledžis, kus kuuldavasti lõppenud loengud ovatsioonidega ning Tartu Ülikooli omapoolne huvi, et keegi tuleks ja loeks neile testimisest ainet. Ning loomulikult - kes oleks selleks parem kui ETL.

Eelmisel hooajal on edukalt käima läinud ka ETL liikmetele mõeldud seminaride sari - 2008/2009 hooajal toimus 6 seminari erinevatel päevakajalistel teemadel. Uuel hooajal on plaanis jätkata, kuid kõige suurema kasu saavutamise nimel on äärmiselt oluline, et ka liikmetelt
(ja potentsiaalsetelt liikmetelt) tuleks sisendit huvitavate ja vajalike teemade osas. Olge aktiivsed oma soovidest-huvidest teada andma - kasvõi sellesama postituse kommentaarides!


Täpp "i" peal, mis kohe tõestas kas selliste ürituste ja organisatsioonide tõelist kasu, oli põnev keskustelu ümber mõnusa snäkilaua. Oli näha, kuidas vestlused testimisest haarasid seminari nii külastanud akadeemikuid kui ka noori testijaid, kes elavalt kogemusi vahetades ei raatsinud lõpetada snäkipausigi. Minu arvates on just sellised kogemuste vahetamine ning ideede rutamine peamiseks väärtuseks elukutse esindajaid koondavate organisatsioonide üritustel.

Lõpetuseks soovin tuult tiibadesse ETL-ile ning loodan, et soodsad lõunatuuled kannavad selle tänuväärset tööd tegeva organisatsiooni tuleval aastal uutesse kõrgustesse!

Raivo Päts
ETL tegevliige

Friday, August 28, 2009

Eesti Testijate Liidu 2009/2010 hooaja avaseminar toimb 9. septembril

9. septembril, Testijate päeval toimub Eesti Testijate Liidu 2009/2010 hooaja avaseminar. Osalema on oodatud nii meie olemasolevad liikmed kui kõik meie tegevusest huvitatud isikud, kes soovivad end tarkvara testimise vallas arendada või kaasa lüüa valdkonna arendamisel. Seminaril tutvustame ETLi eesmärke, tegemisi, uue hooaja plaane ning räägime, kuidas meie tegevustes kaasa lüüa saab.

Kogunemine: 18:00-18:30
Algus: 18:30
Planeeritav kestus: 2 tundi
Kohtumispaik: IT Kolledž (Raja 4C), ruum 316

Oma osalemissoovist palume teatada hiljemalt 02.09 aadressil info@testijateliit.ee.


Eesti Testijate Liit asutati 31.märtsil 2008 tarkvara testimisest ning sellega seonduva informatsiooni jagamisest huvitatud eraisikute poolt. 2008/2009 hooajal kuulus ETLi ridadesse 33 erineva taustaga professionaali ning toimus 6 liikmetele mõeldud seminari. Eesti Testijate Liit on alates aastast 2008 rahvusvahelise testijate organisatsiooni ISTQB (www.istqb.org) liige ning tegeleb testijate sertifitseerimisega Eestis vastavalt ISTQB õppekavadele.
Lisainfo Eesti Testijate Liidu kohta www.testijateliit.ee ja http://testijateliit.blogspot.com.

Sunday, June 21, 2009

ETL külas Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingul


18.juunil 2009 oli mul suurepärane võimalus esineda Eesti Testijate Liitu tutvustava ettekandega Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu (EISAÜ) igakuisel kokkusaamisel.

Juba ettekande koostamisel selgus, et ETLi ja EISAÜ näol on tegemist küllaltki sarnaste organisatsioonidega - koondame oma ridadesse eriala spetsialiste ning toetame professionaalset arengut. Samuti on audiitoritel ning testijatel võimalik teineteist täiendades ka koostööd teha. Audiitorid keskenduvad süsteemi ja tema keskkonnaga seotud riskidele, mis on sisendiks testimisele (mida on kõige olulisem testida). Testijad kasutavad erinevaid meetodeid spetsiifilise tõendusmaterjali kogumiseks (nt jõudluse ja turvalisusega seotud omadused) süsteemi toimimise kohta, mis võib olla sisendiks auditi järelduste tegemisele ning soovituste andmisele.

Ettekande slaidi leiate siit. Rohkem infot EISAÜ kohta saab siit.

Et infovoog ei jääks liialt ühesuunaliseks, siis on EISAÜga saavutatud esialgne kokkulepe sügisel ETLi sisesel seminaril auditite ja auditeerimise teemaga esinemiseks. Täpsem info ürituse kohta sügisel.

Tuesday, June 9, 2009

8. juunil toimunud ETL-i üldkoosolek valis uueks juhatuse liikmeks Kaspar Loog'i


Mina otsustasin mitte kandideerida ning jätkata ETL-i tegevliikmena, lüües kaasa ISTQB koolituste akrediteerimise ja testijate sertifitseerimisalastes tegevustes.

Kaspar on tarkvaraarenduse valdkonnas tegutsenud 9 aastat. 2007. aastast alates on ta olnud ühe Eesti juhtiva kvaliteedi ja testimise valdkonna ettevõtte Know IT Estonia tegevjuht. Lisaks suurepärastele testimisalastele teadmistele omab ta ka ettevõtte juhtimise kogemust.

Kaspar Loog on seni ETL-is olnud ISTQB-ga liitumise eestvedaja ja Testijate Liidu kontaktisikuks ISTQB-s.

Lisaks Kasparile jätkavad ETL-i juhatuses senised juhatuse liikmed Maili Markvardt ja Harles Paesüld.


Edu ja jõudu uuele juhatusele!
Urmo

Thursday, May 28, 2009

ETL seminar: kasutuskõlblikkuse testimine

27. mail toimus järjekordne Testijate Liidu seminar, sel korral oli teemaks õrna salapäralooriga ümbritsetud kasutuskõlblikkuse (kasutatavuse, usability) testimine. Salapära hajutama oli kutsutud Hegle Sarapuu (Trinidad Consulting).

Saime teada, et antud teemaga haakuvad isegi kaks olulist mõistet - ligipääsetavus ja kasutuskõlblikkus. Kasutuskõlblikkuse tagamine (nagu kvaliteedi tagaminegi) algab juba projekti varajastes etappides - esmalt oma kasutaja, tema harjumuste, eripärade, eelistuste tundmaõppimisega ning seejärel saadud infost lähtuva disainiga.

Tagantjärele aga on võimalik kasutatavust hinnata (näiteks põhinedes küsimustikel) ja testida (kaasates selleks potentsiaalsete kasutajate esindajaid ning jälgides, kuidas nad sooritavad soovitud ülesandeid).

Seminari teises pooles oli kõigil osalejatel võimalik saadud teadmisi paberprototüübi koostamisel ning testimise planeerimisel-läbiviimisel rühmatööna rakendada.

Tänusõnad Heglele praktikat ja teooriat nii hästi ühendava seminari juhatamise eest ning osalejaile huvitavate küsimuste ning kaasalöömislusti eest!
Seminari materjalid on kättesaadaval siit.


Antud seminariga läheb ETL seminarisari suvepuhkusele, kuid seminarid jätkuvad taas sügisest uutel ja põnevatel teemadel!
Kõigil liikmetel on võimalik teemade valikul ka kaasa rääkida, saates kirja oma eelistustega aadressil info [at] testijateliit.ee

Vaatamata sellele, et ametlikult suundume suvepuhkusele ja on tulemas kena ja soe suveaeg, pole huviliste olemasolul välistatud vähemametlikud pisiseminarid värskes õhus, kodumaiseid maasikaid ning jäätist testides ;-).

Wednesday, April 29, 2009

Eesti Testijate Liit Tartu Ülikoolis

Harles Paesüld, Maili Markvardt, Magnus Hillermaa ja Kaspar Loog viivad Tartu Ülikoolis läbi ainet "Tarkvara testimine". Tegu on intensiivkursusega (kokku neli päeva), mis järgib üldjoontes ISTQB Foundation Level õppekava.

Esimene seminar on Harlese ja Kaspari poolt edukalt läbi viidud. Aine lõpus on ka avalik ISTQB Foundation Level eksam. Osavõtjad on enamuses magistriõppe esimese aasta tudengid.

Vaid reaalselt ülikoolides õpetades täidame eesmärki, et testimise aine jõuab ka kohustusliku distsipliinina kõikidesse informaatika ja infotehnoloogia õppekavadesse. Tartu rinne on avatud!

Monday, February 2, 2009

Uus õppeaine Tarkvara testimise alused Eesti Infotehnoloogia Kolledžis

Kevadsemestri alguse puhul on mul hea meel teatada, et Eesti Testijate Liidu ja Eesti Infotehnoloogia Kolledži initsiatiiv on kandnud vilja ning 2009 aasta kevadsemestrist on IT Kolledži tudengitel võimalus valikainena osaleda tarkvara testimise põhialuseid tutvustaval loengute sarjal.

Nagu nimigi viitab, on aine eesmärgiks anda põhiteadmised ja oskused tarkvara testimise põhimõtetest, metoodikatest ja tehnikatest. Aine programmi koostamisel lähtusime paljus International Software Testing Qualifications Board'i (ISTQB) Foundation Leveli õppekavast, mis määratleb testija põhioskused. See tagab, et soovi korral on õppe läbinud tudeng valmis sooritama ISTQB Foundation Leveli eksami.

Aine tuleb lugemisele infosüsteemide administreerimise, infosüsteemide arendamise, infosüsteemide analüüsi ja tehnosuhtluse õppekaval (päevases ja õhtuses õppevormis). Kaugõppes loodame kursust lugeda järgmisel õpinguperioodil, kui välja on töötatud ka kogu kursust hõlmav e-õppe tugi.

Õppekavade, mille valikainete hulka Tarkvara testimise alused kuulub, on lai seetõttu, et põhiteadmised testimisest on vajalikud testijale, aga ka teistele tarkvaraarendusprotsessis osalejatele, alates ärinõuete koostajast kuni arendaja ning süsteemiadministraatorini välja.

Lektoritena ning harjutustundide läbiviijatena osalevad ETLi liikmed Magnus Hillermaa, Kaspar Loog, Maili Markvardt ja Harles Paesüld. Spetsiifiliste ja suhteliselt kitsaste teemade käsitlemiseks kaasame ka konkreetses teemas praktilisi kogemuse omavaid külalislektoreid. Loodame, et jaotades teemad arvestades lektorite tausta, suudame efektiivselt edasi anda testimise parimaid praktikaid.


Täname Eesti Infotehnoloogia Kolledžit selle suurepärase võimaluse eest ning
soovime edukat semestrit - ka töö- ja elu-üliõpilastele!


Lähem info aine kohta:
Maili Markvardt, maili.markvardt [at] itcollege.ee

Thursday, January 29, 2009

Torbjörn Ryber ja "Test Design Essentials" 19-20. veebruar

19-20. veebruaril tuleb Eestisse Torbjörn Ryber – raamatu „Test Design Essentials“ autor. Nimetatud raamat on üks paremaid kogumikke testimistehnikate ja nende praktilise kasutamise osas (raamatus on ka omajagu ülesandeid lahendustega). Torbjörn on Rootsis populaarne lektor, sest tema koolitused on pikitud näidete ja harjutustega. Tasub vaadata ka tema kodulehekülge http://www.ryber.se/. Olemas on ka PDF formaadis kursuse tutvustus.

2 päevase koolituse hind on 13900 krooni + km. Testijate Liidu liikmetele on koolitusel erihind 12 900 krooni + käibemaks. Info registreerumise kohta palume edastada 6. veebruariks aadressile mari-liis.milli@knowit.ee


P.S. Kui keegi on raamatust huvitatud, siis kirjutage kaspar.loog@knowit.ee. Meil on kontoris kastitäis, müügiks.

Friday, January 23, 2009

Seminar: Mittefunktsionaalsed nõuded ja testimine - kokkuvõte

22. jaanuaril 2009 toimus järjekordne seminar Eesti Testijate Liidu initsiatiivil. Sel korral käisime külas SEB'l ning arutlusteemaks mittefunktsionaalsed nõuded ning nende testimine. Osavõtjaid oli üllatavalt palju ning arutelu kujunes taas põnevaks.

Kokkuvõtlikult öeldes rääkisime esmalt teooria baasil selgeks, miks üldse mittefunktsionaalseid nõudeid püstitada ning kuidas seejuures saavutada kvaliteetne tulemus - nõuded peaksid olema määratletud süstemaatiliselt ning kirja pandud testitavalt. Täpsemalt: Maili Markvardt (Eesti Testijate Liit/ASA Quality Services), Mittefunktsionaalsed nõuded.

Edasi läksime juba märksa praktilisemalt: käsitlesime jõudlustestimist konkreetse projekti näitel. Saime teada, et oluline on esmalt paika saada lähenemine ja metoodikad, teisalt aga testitavad nõuded piisavalt täpseks. Seejärel saab asuda iteratiivselt testima - testimist tuleb tõenäoliselt arendajaga koostöös mitmekordselt läbida, kuna jõudlusprobleemide põhjuste selgitamine ei pruugi olla triviaalne. Täpsemalt: Jan-Erik Moon, Margus Härm (ASA Quality Services), Jõudlustestimine sõnumipõhise süsteemi näitel.

Järgmisena kuulasime muudatuste testimise korraldusest SEB'is. Kuulsime, kuidas pöörata tähelepanu nii protsessile ja kommunikatsioonile kui ka tehnilistele aspektidele - kuidas tööd efektiivselt organiseerida, et rahul oleks nii tellija, testija kui ka arendaja.

Huvitava päeva lõpetas ettekanne mittefunktsionaalsete nõuete staatilisest analüüsist. Lühidalt tutvustati staatilisest analüüsist saadavat kasu ja erinevate staatilise analüüsi meetodite/vahendite iseloomu, samas lükati ka ümber valdkonnaga seotud müüte.
Täpsemalt: Ervin Hülp (SEB), Mittefunktsionaalsete nõuete staatiline analüüs.

Täname SEB'i suurepärase korralduse eest ning kõiki esinejaid ja kohalviibijaid!

Etteruttavalt võib öelda, et järgmine seminar ETLi liikmetele toimub väga suure tõenäosusega turvalisuse testimise teemal.

Tuesday, January 6, 2009

Seminar: mittefunktsionaalsete nõuete testimine

ETL seminaride seeria jätkub ning järgmine üritus võtab juba tasapisi kuju.
Teema: mittefunktsionaalsete nõuete testimine (ja sellega seonduv).
Aeg: 22.01.2009 kell 16.30.
Koht: Tornimäe 2 (SEB peamaja), 21 korruse nõupidamiste tuba.

Ettekanded: sissejuhatus teemasse ja jõudluse testimine (ASA Quality poolt) ning muudatuste testimine ja staatiline analüüs (SEB poolt).

Organisatoorsest poolest niipalju, et sisse pääseb Tornimäe maja Radissoni poolsest nurgast. Ruum on kinni pandud 3 tunniks ning kui autoga tulete, peate parkimise eest ise hoolitsema.
Osalemise soovist peaks vähemalt nädal enne teada andma Ervinile (ervin.hylp at seb.ee), siis on suurem tõenäosus valvelauast mööda pääseda. ;-)