Monday, February 2, 2009

Uus õppeaine Tarkvara testimise alused Eesti Infotehnoloogia Kolledžis

Kevadsemestri alguse puhul on mul hea meel teatada, et Eesti Testijate Liidu ja Eesti Infotehnoloogia Kolledži initsiatiiv on kandnud vilja ning 2009 aasta kevadsemestrist on IT Kolledži tudengitel võimalus valikainena osaleda tarkvara testimise põhialuseid tutvustaval loengute sarjal.

Nagu nimigi viitab, on aine eesmärgiks anda põhiteadmised ja oskused tarkvara testimise põhimõtetest, metoodikatest ja tehnikatest. Aine programmi koostamisel lähtusime paljus International Software Testing Qualifications Board'i (ISTQB) Foundation Leveli õppekavast, mis määratleb testija põhioskused. See tagab, et soovi korral on õppe läbinud tudeng valmis sooritama ISTQB Foundation Leveli eksami.

Aine tuleb lugemisele infosüsteemide administreerimise, infosüsteemide arendamise, infosüsteemide analüüsi ja tehnosuhtluse õppekaval (päevases ja õhtuses õppevormis). Kaugõppes loodame kursust lugeda järgmisel õpinguperioodil, kui välja on töötatud ka kogu kursust hõlmav e-õppe tugi.

Õppekavade, mille valikainete hulka Tarkvara testimise alused kuulub, on lai seetõttu, et põhiteadmised testimisest on vajalikud testijale, aga ka teistele tarkvaraarendusprotsessis osalejatele, alates ärinõuete koostajast kuni arendaja ning süsteemiadministraatorini välja.

Lektoritena ning harjutustundide läbiviijatena osalevad ETLi liikmed Magnus Hillermaa, Kaspar Loog, Maili Markvardt ja Harles Paesüld. Spetsiifiliste ja suhteliselt kitsaste teemade käsitlemiseks kaasame ka konkreetses teemas praktilisi kogemuse omavaid külalislektoreid. Loodame, et jaotades teemad arvestades lektorite tausta, suudame efektiivselt edasi anda testimise parimaid praktikaid.


Täname Eesti Infotehnoloogia Kolledžit selle suurepärase võimaluse eest ning
soovime edukat semestrit - ka töö- ja elu-üliõpilastele!


Lähem info aine kohta:
Maili Markvardt, maili.markvardt [at] itcollege.ee