Sunday, June 21, 2009

ETL külas Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingul


18.juunil 2009 oli mul suurepärane võimalus esineda Eesti Testijate Liitu tutvustava ettekandega Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu (EISAÜ) igakuisel kokkusaamisel.

Juba ettekande koostamisel selgus, et ETLi ja EISAÜ näol on tegemist küllaltki sarnaste organisatsioonidega - koondame oma ridadesse eriala spetsialiste ning toetame professionaalset arengut. Samuti on audiitoritel ning testijatel võimalik teineteist täiendades ka koostööd teha. Audiitorid keskenduvad süsteemi ja tema keskkonnaga seotud riskidele, mis on sisendiks testimisele (mida on kõige olulisem testida). Testijad kasutavad erinevaid meetodeid spetsiifilise tõendusmaterjali kogumiseks (nt jõudluse ja turvalisusega seotud omadused) süsteemi toimimise kohta, mis võib olla sisendiks auditi järelduste tegemisele ning soovituste andmisele.

Ettekande slaidi leiate siit. Rohkem infot EISAÜ kohta saab siit.

Et infovoog ei jääks liialt ühesuunaliseks, siis on EISAÜga saavutatud esialgne kokkulepe sügisel ETLi sisesel seminaril auditite ja auditeerimise teemaga esinemiseks. Täpsem info ürituse kohta sügisel.

Tuesday, June 9, 2009

8. juunil toimunud ETL-i üldkoosolek valis uueks juhatuse liikmeks Kaspar Loog'i


Mina otsustasin mitte kandideerida ning jätkata ETL-i tegevliikmena, lüües kaasa ISTQB koolituste akrediteerimise ja testijate sertifitseerimisalastes tegevustes.

Kaspar on tarkvaraarenduse valdkonnas tegutsenud 9 aastat. 2007. aastast alates on ta olnud ühe Eesti juhtiva kvaliteedi ja testimise valdkonna ettevõtte Know IT Estonia tegevjuht. Lisaks suurepärastele testimisalastele teadmistele omab ta ka ettevõtte juhtimise kogemust.

Kaspar Loog on seni ETL-is olnud ISTQB-ga liitumise eestvedaja ja Testijate Liidu kontaktisikuks ISTQB-s.

Lisaks Kasparile jätkavad ETL-i juhatuses senised juhatuse liikmed Maili Markvardt ja Harles Paesüld.


Edu ja jõudu uuele juhatusele!
Urmo