Thursday, March 18, 2010

Eesti testijate Päev!

Teil on hea meel edastada ETL-i nimel kõigile blogi lugejatele ja ametivendadele kutse osalemaks ETL-i korraldataval Testijate Päeval, mis toimub 01.04.2010 Tallinnas, Pärnu mnt. 139/ Kohila 8 asuvas Swedbanki IT majas.

Testijate Päev on praktilise suunitlusega ning päeva eesmärgiks on pakkuda osalejatele võimalust kokku saada ja kuulata oma ala spetsialiste rääkimas praktilistest lahendustest testimisega seotud probleemidele. Siinkohal on tähtis roll mängida ka kuulajatel: luues diskussiooni ning jagades oma temaatilisi kogemusi.

9:30 - 10:00 Kogunemine - hommikukohv ja snäk
10:00 - 10:15 Sissejuhatus


10:15 - 11:45 Turvatestimine
Esineja: Mait Peekma
Ettekanne, kust iga osaleja lahkub vähemalt ühe uue testijuhuga oma testide paunas. Alustuseks näited äriloogikas pesitsevatest vigadest. Seejärel keskendutakse veebirakenduste haavatavustele - ka sellistele, mida leidub rohkem kui pooltes dünaamilist sisu pakkuvates veebisaitides. Lisaks saab teada, mis on turvatestija motivatsiooni võti ja näha testimise etappeHollywoodi näitel. Ettekanne lõpeb ülevaatega ründetestimisest - muuhulgas sellest, kuidas sportautosid vasakule pannes seaduslikult leiba teenida.

11:45 - 13:00 Lõuna

13:00 - 13:45 Üllatusteema - testimine ja kvaliteet ITst väljaspool

13:45-14:30 Kuidas testida uut ID kaardi baastarkvara?
Esineja: Maili Markvardt
Kas teadsite, et iga päev antakse üle 40 000 digiallkirja? ID kaardiga isikutuvastusi on päevas aga üle 70 000. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutas 2008. aastal välja hanke "uue ID kaardi baastarkvara" arenduseks. Üheks uue tarkvara olulistest eesmärkidest oli võimaldada ID kaardiga seotud funktsionaalsuste kasutamist erinevatel Windows, Linux ning Mac platvormidel, et ID kaardi elektroonilist kasutust veelgi populariseerida. Paralleelselt arendushankega viidi läbi ka teine, Eesti mõistes ebatüüpiline hange: sõltumatu kvaliteedikontroll ning tugi tarkvaratulemite vastuvõtutestimisel. Käesolev ettekanne valgustabki uue ID kaardi baastarkvara vastuvõtutestimisega seotud küsimusi ja vastuseid:
· Kuidas testida efektiivselt kriitilist, keerukat ja mahukat multiplatvormset tarkvara?
· Kas automatiseerimine aitaks hea tulemuse saavutamisele kaasa?
· Kuidas optimeerida testide arvu, kui kõigi soovitud testide läbiviimine oleks liialt kulukas?
· Mis on see, mida ei ole ainuüksi testimisega võimalik saavutada, ja miks?

14:30 -14:45 Kohvipaus

14:45-15:30 Agiilne arendus- ja testimisprotsess
Esineja: Valli Rennig

Agiilne arendus/testimine kõlab küll uhkelt, kuid mida see sõna "agiilne" üldse tähendab? Milline on agiilne arendus ning kuidas testimine agiilses arenduses välja näeb? Kuidas võiks testija kohanduda agiilse arendusega? Valli Rennig annabki ülevaate agiilse arendusprotsessi ja testimise põhimõtetest baseerudes enda kogemusele ettevõttes Helmes.

15:30 - 17:00 Veebipõhiste rakenduste automaatne testimine Seleniumiga
Esineja: Raimond Sinivee

Organisatsioonidel, kes on kliendid tarkvaraarendus firmadele, on raske leida infot tarkvara arenduse kohta. Kliendid peavad testima rakendusi enne kui nad neid vastu võtavad, aga kuidas seda teha?
Probleem on selles, et kõik protsessid ja tehnoloogiad on tehtud silmas pidades tarkvara arendajate vajadusi ja eesmärke. Klient ei saa kasutada unit taseme või teisi tehnilisi meetodeid kui kogu arendus on väljast sisse ostetud. Kliendile jääb vastuvõtmise testid, kuid see on tavaliselt ettekannetest välja jäetud kuna pole arendaja vajadus.
Ettekanne räägib veebipõhise tarkvara testide automatiseerimise kogemusest firmas, kus kogu arendus on sisse ostetud. Peamiselt oli kolm põhimõttelist valikut või probleemi:
· Valikute tegemine - mida automatiseerida ning mis vahendeid kasutades?
· Probleemid Seleniumiga ning kuidas neist üle saada?
· Kuidas juurutada uut protsessi olemas olevasse?
Need küsimused ei ole tegelikult uued ja ülal toodud valikutest on kirjutatud raamatuid, aga ikka tulevad nad ette. Uus on vaade nendele küsimustele - tarkvara kasutaja vaade.Inimene, kelle jaoks on automatiseerimine uus teema, saab ettekandest häid näpunäiteid, millised probleemid võivad tulla. Need, kellel on juba kogemused kõnealuses valdkonnas, saavad ülevaate probleemidest kliendi seisukohalt.

Üritus on kõigile tasuta!

Registreeruda palume hiljemalt 24. märtsil läbi järgneva vormi: http://testijatepaev.eventbrite.com/
Ühtlasi leiab sealt ka vajalikku lisainfot ürituse kohta.

Kuna kogemusi vahetada ilma osalejateta on raske, siis ootame Teid aktiivselt osalema Testijate Päeval ning andma oma panust diskussiooni loomisse!

Kui te teate kedagi keda see üritus võiks huvitada siis edastage see kutse julgelt ka temale!