Friday, September 11, 2009

Muljeid Eesti Testijate Liidu avaseminarilt

Käies seminaridel, mis tutvustavad tehtud töid ja tulevasi plaane, on saanud harjumuseks oodata plinkivaid Powerpointi slaide ja kuiva loetelu sellest, mis tehtud-tegemata. Õnneks ei olnud see standard paikapidav Eesti Testijate Liidu seminaril.

Lähenedes IT Kolldžis seminari tarbeks broneeritud ruumile, kajas juba koridoris minuni rõõmus ja asjalik sumin. Uksel kaastestijaid, kuigi mõnel tundus programmeerija või projektijuhi nägu olevat, tervitav ja nimesilte jagav Eesti Testijate Liidu juhatuse liige lõi kohe alguses mulje oodatusest ning asjalikkusest. Meeldivaks üllatuseks ja nii mõndagi kaastestijat seisatama panev ning pea viltu mõtisklema jättev seinale kuvatud esimene slaid. Ei, see ei olnud tavapärane „selle-ja-selle-organisatsiooni-avaseminar-sellel-ja-sellel-kuupäeval“ või „teemaga-seonduv-nali-mis-tegelikult-eriti-nalajakas-ei-ole“ tüüpi slaid vaid postimpressionistlik maal tuntud maalikunstnikult Paul Gauguin. (Kahjuks pean tunnistama, et need faktid ja hiljem mainitavad faktid pidin Wikipedia abiga selgeks saama). Nagu hiljem selgus, ei olnud ma meeltesegaduses sattunud „Postimpressionistliku maailmapildi kujunemise, õitseaja ning hääbumise anlüüs“-i seminarile vaid eelnimetatu oli lihtsalt näiteks, kuidas testija ameti juures nii tähtsal kohal olev loovus end ilmutas seminari läbiviijate juures.

Nii nagu maal (see oli Paul Gauguin „Kust me tuleme? Kes me oleme? Kuhu me läheme?“), nii ka seminar vastas kolmele küsimusele, mis olid iga uue kohaletulnu huulil: „Mida te teinud olete?“, „Kes te sellised olete?“ ja „Mida te plaanite?“. Lisaks tavapärasele ja arusaadavalt ka kohustuslikule osale teemal tehtud/tegemata tööd (Kui soovite täpsemalt lugeda siis slaide saab näha siit) tuli meeldiva üllatusena, et organisatsioon ei lähene testimisele ja testija elukutsele, kui teada-tuntud "asjale" vaid üritab vastata küsimusele „Mis teeb testijast (lad. k. testicus regularis) Testija?“. Esimesed sammud selle küsimusele vastamiseks olid juba tehtud. Nimelt on ETL liitunud rahvusvahelise organisatsiooniga International Software Testing Qualifications Board (
http://www.istqb.org/), mis minu arvates on tähtis kahest seisukohast.

Esiteks loob see usalduse ja kindluse ETL-i suhtes: tegemist on organisatsiooniga, mis ei tegutse vaid Eestis ja üksi, vaid on millegi suurema ja tunnustatuma liige. Teise olulise aspektina tooks välja aktiivse ETL-i osalemise ISTQB erinevates töögruppides, mis kujundavad testimismaastikku rahvusvahelises plaanis, luues nii võimaluse IGALÜHEL osaleda testimise kui elukutse kujundamisel. Selline võimalus peaks olema midagi, mida iga oma ala tõsine professionaal peaks soovima ja tegema pingutusi selleni jõudmaks.

Lisaks koostööle ISTQB-ga aitab testimist edasi viia tihe koostöö Eesti ülikoolidega (Tallinna Tehnikaülikool, IT Kolledž ja Tartu Ülikool), andes Eesti noortele võimalust saada testimise alased teadmised juba varakult ning mis seal salata - üheks tagamõtteks on istutada testimise
pisik tulevastesse IT professionaalidesse juba varakult. Märkimisväärsemate edulugudena jäid kõrva loengute sarjad IT Kolledžis, kus kuuldavasti lõppenud loengud ovatsioonidega ning Tartu Ülikooli omapoolne huvi, et keegi tuleks ja loeks neile testimisest ainet. Ning loomulikult - kes oleks selleks parem kui ETL.

Eelmisel hooajal on edukalt käima läinud ka ETL liikmetele mõeldud seminaride sari - 2008/2009 hooajal toimus 6 seminari erinevatel päevakajalistel teemadel. Uuel hooajal on plaanis jätkata, kuid kõige suurema kasu saavutamise nimel on äärmiselt oluline, et ka liikmetelt
(ja potentsiaalsetelt liikmetelt) tuleks sisendit huvitavate ja vajalike teemade osas. Olge aktiivsed oma soovidest-huvidest teada andma - kasvõi sellesama postituse kommentaarides!


Täpp "i" peal, mis kohe tõestas kas selliste ürituste ja organisatsioonide tõelist kasu, oli põnev keskustelu ümber mõnusa snäkilaua. Oli näha, kuidas vestlused testimisest haarasid seminari nii külastanud akadeemikuid kui ka noori testijaid, kes elavalt kogemusi vahetades ei raatsinud lõpetada snäkipausigi. Minu arvates on just sellised kogemuste vahetamine ning ideede rutamine peamiseks väärtuseks elukutse esindajaid koondavate organisatsioonide üritustel.

Lõpetuseks soovin tuult tiibadesse ETL-ile ning loodan, et soodsad lõunatuuled kannavad selle tänuväärset tööd tegeva organisatsiooni tuleval aastal uutesse kõrgustesse!

Raivo Päts
ETL tegevliige