Sunday, October 23, 2011

Õpetama õppimisest

Kunagi sai Mailile antud kolm tilka verd (loe: lubadus aidata IT Kolledzi testimisloengute andmisel). Sel kevadel saaga jätkus - vaja testimisalast e-kursust. Kuna olin 3 tilka verd juba andnud, siis nüüd võeti juba käsi. Kuna teema on huvitav, siis mis mul eselle vastu olla võis. Järgnevalt väike ülevaade, millega vahepeal hakkama olen saanud.

Esmene küsimus, mis kellukesena peas kõlisema hakkas puudutas sõna "e-kursus". Mis on e-kursus? Missugune on (väga) hea e-kursus? Sai küsimust arutatud mitmel rindel ja loetud erinevaid juhendeid. Polnud paha - midagi hakkas selguma. Ühel augustikuu päeval küsisin Raimondilt, ega tema ei tea, kust võiks leida informatsiooni testimise e-kursuse loomise / juhendamise kohta. Vastus oli lihtne: vaata seda. Nimelt AST pakub muude kursuste seas ka "online kursuse instruktori kursust onlines". Miks mitte õppida oma ala ekspertidelt nagu Cem Caner ja Rebecca Fiedler? Otsustatud.

Sellel kursusel osalemisega oli väike trikk. Nimelt kursuse eelduseks on BBST Foundation kursuse läbimine. See Foundation kursus, mis lõppeks enne Instruktori kursuse algust, oli aga täis. Polnud midagi parata, nimi waiting list-i kirja ja ootama. Läks õnneks! Umbes nädala pärast tuli kiri, et olen kursuse nimekirjas.

Ja siis see algas. 11. september. Kestvus 4 nädalat - 3 nädalat õppimiseks ja 1 eksamiks. Koolitus toimus keskkonnas moodle. Peamiseks instruktoriks Michael Larsen. Õpieesmärgid saab teada Caneri blogist. Kogemus iseenesest oli väga väärt - me kõik oleme osalenud mõnepäevastel koolitustel ja ülikooli loengutel ja oskame seda ette kujutada. Kuidas juhtida kursust virtuaalses keskkonnas, kus inimesed erinevatelt mandritelt/ajavöönditest on midagi teistsugust. Samuti on väga "värskendav", et kõik sinu poolt postitatu on kõigile avalik - nii vastused ülesannetele kui ka kohustuslikud kaastudengite tööde hindamised. Nii uskumatu kui see ka pole, siis instruktor sekkub ja kommenteerib väga vähe, aga tema kohalolekut on pidevalt tunda.

Põhiaeg kursusel läks eneseväljendusele inglise keeles. Kuna ei ole varasemat kogemust sellises mahus inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega suhelda, siis oli sõnaraamatuga töötamist ja mitu korda oma postituste läbilugemist enne saatmist väga palju. Kui instruktorid pakkusid nädalaseks töömahuks ca 12 tundi, siis mul läks 20 kindlasti.

Kursus iseenesest oli aega väärt. Sai hea ülevaate heuristikatest, testimise eesmärkide seadmisest, "kõige testimise" võimatusest ja meetrikatest. Kõikide teemade kohta oli lisaks teooria omandamisele ka praktikumid - iseseisvad ja grupitööd. See aitas materjali omandamisele väga palju kaasa. Teooria omandamisest lihtsalt ei piisanud - pidi oskama lahendusvariante võrrelda ja põhjendada, miks midagi just nii või naa teeksid. Samas ei saa eeldada, et Foundation kursuse läbimine kellegi nüüd profiks teeb (ükski kursus ei tee). Florida Tech-s järgneb Foundation kursusele kohe Bug Advogacy ja Test Design. Samad kursused on ka AST kursuste kalendris. Ehk peale nende läbimist saab rääkida alles "testimise baasteadmistest". Kirsiks tordi peal loomulikult omandatud teadmised e-kursuste kohta tudengina.

Foundationi teema lõppes minu jaoks 14. oktoobril, kui tuli kiri, et olen kursuse läbinud. Veidike statistikat: 20 alustajast sai eksamile 10. Väljakukkumise põhjus on enamasti selles, et ei osata arvata, kui palju aega ja pühendumist kursus võtab ning siis jäetakse pooleli. Kahjuks. Soovitan kursust kõigile aga enne registreerimist palun tehke kindlaks, et saate töö/pere/hobide kõrvalt need 20 tundi nädalas kuu aja jooksul näpistada.

Vabadus!? Ei ... Instruktori kursus algas. Nüüd näeb kursuste "köögipoolt". Aga sellest juba paari nädala pärast.