Thursday, January 29, 2009

Torbjörn Ryber ja "Test Design Essentials" 19-20. veebruar

19-20. veebruaril tuleb Eestisse Torbjörn Ryber – raamatu „Test Design Essentials“ autor. Nimetatud raamat on üks paremaid kogumikke testimistehnikate ja nende praktilise kasutamise osas (raamatus on ka omajagu ülesandeid lahendustega). Torbjörn on Rootsis populaarne lektor, sest tema koolitused on pikitud näidete ja harjutustega. Tasub vaadata ka tema kodulehekülge http://www.ryber.se/. Olemas on ka PDF formaadis kursuse tutvustus.

2 päevase koolituse hind on 13900 krooni + km. Testijate Liidu liikmetele on koolitusel erihind 12 900 krooni + käibemaks. Info registreerumise kohta palume edastada 6. veebruariks aadressile mari-liis.milli@knowit.ee


P.S. Kui keegi on raamatust huvitatud, siis kirjutage kaspar.loog@knowit.ee. Meil on kontoris kastitäis, müügiks.

Friday, January 23, 2009

Seminar: Mittefunktsionaalsed nõuded ja testimine - kokkuvõte

22. jaanuaril 2009 toimus järjekordne seminar Eesti Testijate Liidu initsiatiivil. Sel korral käisime külas SEB'l ning arutlusteemaks mittefunktsionaalsed nõuded ning nende testimine. Osavõtjaid oli üllatavalt palju ning arutelu kujunes taas põnevaks.

Kokkuvõtlikult öeldes rääkisime esmalt teooria baasil selgeks, miks üldse mittefunktsionaalseid nõudeid püstitada ning kuidas seejuures saavutada kvaliteetne tulemus - nõuded peaksid olema määratletud süstemaatiliselt ning kirja pandud testitavalt. Täpsemalt: Maili Markvardt (Eesti Testijate Liit/ASA Quality Services), Mittefunktsionaalsed nõuded.

Edasi läksime juba märksa praktilisemalt: käsitlesime jõudlustestimist konkreetse projekti näitel. Saime teada, et oluline on esmalt paika saada lähenemine ja metoodikad, teisalt aga testitavad nõuded piisavalt täpseks. Seejärel saab asuda iteratiivselt testima - testimist tuleb tõenäoliselt arendajaga koostöös mitmekordselt läbida, kuna jõudlusprobleemide põhjuste selgitamine ei pruugi olla triviaalne. Täpsemalt: Jan-Erik Moon, Margus Härm (ASA Quality Services), Jõudlustestimine sõnumipõhise süsteemi näitel.

Järgmisena kuulasime muudatuste testimise korraldusest SEB'is. Kuulsime, kuidas pöörata tähelepanu nii protsessile ja kommunikatsioonile kui ka tehnilistele aspektidele - kuidas tööd efektiivselt organiseerida, et rahul oleks nii tellija, testija kui ka arendaja.

Huvitava päeva lõpetas ettekanne mittefunktsionaalsete nõuete staatilisest analüüsist. Lühidalt tutvustati staatilisest analüüsist saadavat kasu ja erinevate staatilise analüüsi meetodite/vahendite iseloomu, samas lükati ka ümber valdkonnaga seotud müüte.
Täpsemalt: Ervin Hülp (SEB), Mittefunktsionaalsete nõuete staatiline analüüs.

Täname SEB'i suurepärase korralduse eest ning kõiki esinejaid ja kohalviibijaid!

Etteruttavalt võib öelda, et järgmine seminar ETLi liikmetele toimub väga suure tõenäosusega turvalisuse testimise teemal.

Tuesday, January 6, 2009

Seminar: mittefunktsionaalsete nõuete testimine

ETL seminaride seeria jätkub ning järgmine üritus võtab juba tasapisi kuju.
Teema: mittefunktsionaalsete nõuete testimine (ja sellega seonduv).
Aeg: 22.01.2009 kell 16.30.
Koht: Tornimäe 2 (SEB peamaja), 21 korruse nõupidamiste tuba.

Ettekanded: sissejuhatus teemasse ja jõudluse testimine (ASA Quality poolt) ning muudatuste testimine ja staatiline analüüs (SEB poolt).

Organisatoorsest poolest niipalju, et sisse pääseb Tornimäe maja Radissoni poolsest nurgast. Ruum on kinni pandud 3 tunniks ning kui autoga tulete, peate parkimise eest ise hoolitsema.
Osalemise soovist peaks vähemalt nädal enne teada andma Ervinile (ervin.hylp at seb.ee), siis on suurem tõenäosus valvelauast mööda pääseda. ;-)