Sunday, October 23, 2011

Õpetama õppimisest

Kunagi sai Mailile antud kolm tilka verd (loe: lubadus aidata IT Kolledzi testimisloengute andmisel). Sel kevadel saaga jätkus - vaja testimisalast e-kursust. Kuna olin 3 tilka verd juba andnud, siis nüüd võeti juba käsi. Kuna teema on huvitav, siis mis mul eselle vastu olla võis. Järgnevalt väike ülevaade, millega vahepeal hakkama olen saanud.

Esmene küsimus, mis kellukesena peas kõlisema hakkas puudutas sõna "e-kursus". Mis on e-kursus? Missugune on (väga) hea e-kursus? Sai küsimust arutatud mitmel rindel ja loetud erinevaid juhendeid. Polnud paha - midagi hakkas selguma. Ühel augustikuu päeval küsisin Raimondilt, ega tema ei tea, kust võiks leida informatsiooni testimise e-kursuse loomise / juhendamise kohta. Vastus oli lihtne: vaata seda. Nimelt AST pakub muude kursuste seas ka "online kursuse instruktori kursust onlines". Miks mitte õppida oma ala ekspertidelt nagu Cem Caner ja Rebecca Fiedler? Otsustatud.

Sellel kursusel osalemisega oli väike trikk. Nimelt kursuse eelduseks on BBST Foundation kursuse läbimine. See Foundation kursus, mis lõppeks enne Instruktori kursuse algust, oli aga täis. Polnud midagi parata, nimi waiting list-i kirja ja ootama. Läks õnneks! Umbes nädala pärast tuli kiri, et olen kursuse nimekirjas.

Ja siis see algas. 11. september. Kestvus 4 nädalat - 3 nädalat õppimiseks ja 1 eksamiks. Koolitus toimus keskkonnas moodle. Peamiseks instruktoriks Michael Larsen. Õpieesmärgid saab teada Caneri blogist. Kogemus iseenesest oli väga väärt - me kõik oleme osalenud mõnepäevastel koolitustel ja ülikooli loengutel ja oskame seda ette kujutada. Kuidas juhtida kursust virtuaalses keskkonnas, kus inimesed erinevatelt mandritelt/ajavöönditest on midagi teistsugust. Samuti on väga "värskendav", et kõik sinu poolt postitatu on kõigile avalik - nii vastused ülesannetele kui ka kohustuslikud kaastudengite tööde hindamised. Nii uskumatu kui see ka pole, siis instruktor sekkub ja kommenteerib väga vähe, aga tema kohalolekut on pidevalt tunda.

Põhiaeg kursusel läks eneseväljendusele inglise keeles. Kuna ei ole varasemat kogemust sellises mahus inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega suhelda, siis oli sõnaraamatuga töötamist ja mitu korda oma postituste läbilugemist enne saatmist väga palju. Kui instruktorid pakkusid nädalaseks töömahuks ca 12 tundi, siis mul läks 20 kindlasti.

Kursus iseenesest oli aega väärt. Sai hea ülevaate heuristikatest, testimise eesmärkide seadmisest, "kõige testimise" võimatusest ja meetrikatest. Kõikide teemade kohta oli lisaks teooria omandamisele ka praktikumid - iseseisvad ja grupitööd. See aitas materjali omandamisele väga palju kaasa. Teooria omandamisest lihtsalt ei piisanud - pidi oskama lahendusvariante võrrelda ja põhjendada, miks midagi just nii või naa teeksid. Samas ei saa eeldada, et Foundation kursuse läbimine kellegi nüüd profiks teeb (ükski kursus ei tee). Florida Tech-s järgneb Foundation kursusele kohe Bug Advogacy ja Test Design. Samad kursused on ka AST kursuste kalendris. Ehk peale nende läbimist saab rääkida alles "testimise baasteadmistest". Kirsiks tordi peal loomulikult omandatud teadmised e-kursuste kohta tudengina.

Foundationi teema lõppes minu jaoks 14. oktoobril, kui tuli kiri, et olen kursuse läbinud. Veidike statistikat: 20 alustajast sai eksamile 10. Väljakukkumise põhjus on enamasti selles, et ei osata arvata, kui palju aega ja pühendumist kursus võtab ning siis jäetakse pooleli. Kahjuks. Soovitan kursust kõigile aga enne registreerimist palun tehke kindlaks, et saate töö/pere/hobide kõrvalt need 20 tundi nädalas kuu aja jooksul näpistada.

Vabadus!? Ei ... Instruktori kursus algas. Nüüd näeb kursuste "köögipoolt". Aga sellest juba paari nädala pärast.
Wednesday, September 14, 2011

Ja niimoodi ta algas...

14. septembril toimus IT Kolledži ruumes Eesti Testijate Liidu 2011/2012 hooaja avaseminar.
Meeldiv oli kohata vanu tuttavaid ETLi algusaegadest ning rõõm tutvuda ka uute tegijatega - suurim tänu kõigile tulemast!

Nagu ikka kombeks, algas üritus hooaja plaanide seadmisega. Meeldetuletuseks ülevaade tähtsaimast:
  • 13-15. juuni Nordic Testing Days konverentsi korraldamine - toome oma ala tegijad "koju kätte". Huvilised, kes korraldamisel kaasa aidata tahavad, on väga teretulnud! Võtke ühendust Kaspariga! (kaspar.loog at knowit.ee)
  • Oktoobris-novembris on plaanis ettevõtete külastused ja ühistestimised! Võõrustajateks Playtech ja KnowIT - täpsem info ilmub siinsamas blogis ja meie Facebooki lehel
  • Organiseeritud temaatilised välisreisid - initsiatiiv teretulnud liikmetelt! Koos on enamasti lihtsam ja soodsam, samuti saame kasutada EASi toetust.
Edasi täitsid õhtupooliku huvitavate ettekannetega juba külalised:
Enno Aermates, AS Eesti Posti kvaliteedijuht, defineeris kvaliteedijuhtimist kui funktsiooni "kaoses korra loomiseks" - (kvaliteedi)juhi ülesanne on ebaregulaarne, ebatäiuslik ja pigem eranditest kui reeglitest koosnev pärismaailm süstematiseerida ja muuta eesmärgipäraselt mõõdetavaks ja ajas võrreldavaks - kas täna oleme paremad kui eile?
Mõõtmine (ka testimine on muide mõõtmine!) ja järelduste tegemine on iga paremaks-saamise välitmatu alustala. Sellest lähtuvalt on välja töötatud ka näiteks ELS Kullerteenuse teeninduskvaliteedi "testimise" mehhanism: nagu testimisel ikka, on oluline viga piisavalt täpselt kirjeldada, et aru saada, millises ahela osas "viga" tekib. Seejärel tuleb vea juurpõhjuseid analüüsida ning leida ja realiseerida sobilikud parandused. Tuletan omalt poolt meelde, et ainuüksi testimine pole kunagi kvaliteeti tõstnud - testimine ainult annab infot kvaliteedi hindamiseks :) Seda infot on aga oluline kasutada õigesti - mitte ärapanemiseks vaid paremaks saamiseks.

Järgmiseks liikusime automattestimise radadele ja Risko Ruus tutvustas veebilehtede testimist veebiämbliku (webcrawler) abil. Tutvustatavaks vahendiks oli Crawljax - ajaxi-põhiste veebirakenduste testimise raamistik, mille omapäraks on see, et vahend genereerib testid ise - niiöelda "roomab" läbi veebirakenduse, moodustades sellest graafistruktuuri. Genereeritud struktuuri alusel on võimalik läbi viia mitmesuguseid erinevaid teste - näiteks regressioonitestid (võrrelda eelmise versiooni graafi uuega), cross-browser-compatibility testid (võrrelda erinevate brauserite emuleerimisel saadud graafe nö etalongraafiga, mida peame korrektseks), koormustestid jpt.

Ürituse lõpetasid Harles ja Kaspar, kes jagasid oma kogemusi ja järeldusi, mis sobisid ühtviisi hästi hobispordi, töö kui ka igpäevaelu konteksti.
Mõned mõtted meeldetuletuseks ja meeldejätmiseks, järgneb täiesti vaba interpretatsioon minu poolt, nii nagu need mõtted minu maailma sobisid:
  • Esimene samm millegi saavutamisel on seada endale mõõdetavad ja ajas määratletud eesmärgid - olgu selleks siis lähema aasta perspektiivis 10 kilomeetrit alla 40 minutiga joostes läbida, läbida mõni sertifitseerimisprogramm või ehitada maja. Eesmärgid tuleb seada lähtudes oma kontekstist - hobi(sport)lase ja profi eesmärgid on täiesti erinevad;
  • Plaan on ainult hinnang, mis väljendab meie hetke parimat teadmist. Päris-elu teeb selles alati oma korrektuurid;
  • Lähtuvalt eesmärkidest saad teada, mida Sul nende saavutamiseks vaja on - kõva trenni, ohtralt aega, palju raha, kellegi targema abi ja üüratu kogus isiklikku tahtmist ja järjekindlust? Ilmselt natuke kõike;
  • Ka hea teooria ei vii sihile, kui see ei sobi konkreetsesse konteksti; praktika ilma teooriat teadmata viib lõputu mittetulemusliku "katsetamiseni". Toimiv lahendus oleneb kontekstist;
  • Tööriistad ja varustus on olulised, aga hädapätakast nad meistrit ei tee; küll aga võivad teha naerualuse;
  • Keegi ei saa su õlgadel seista, kui sa ise oled pikali. Väsinuna ja näljasena ei ole meist kellelegi kasu, kõige vähem aga iseendale;
  • Koostegemises on jõud - kaks pead on kaks pead. Keegi on ikka kunagi midagi sarnast läbi elanud. Ja pole paremat tagantutsitajat ja motivaatorit kui trennikaaslane või kolleeg (eriti kui ta ähvardab osutuda paremaks kui sa ise) :)
Niisiis - õiged inimesed, eesmärgid, mõõdupuud, metoodikad, praktikad ja asjad õigel ajal õiges kohas, ja siis veel natuke südant ka - nii sünnibki kvaliteet.

PS: Materjalid lisan veidi aja pärast!

Monday, September 12, 2011

ETL 2011/2012 hooaja avaüritus

Kena algavat nädalat!

Ma väga loodan, et enamus blogi lugejatest juba teab, et avaüritus toimub IT Kolledži ruumes. Kes veel ei teadnud, siis loodetavasti nüüd teab. Igal juhul on väga oluline end registreerida siin, sest registreerimise alusel plaanime soetada söödavat/joodavat.

Mis toimub? Laias laastus võime jagada ürituse kolmeks:
a) 2011/2012 hooaja plaanide, tegevuste tutvustus. Mida on plaanis teha, millal jne. Väga oluline on see, et tegevuste hulk iseenesest ei ole piiratud, kui leidub aktiviste, kes need ellu viivad. Ehk ootame ideid, tagasisidet ja loomulikult käte merd tegevustes osalemiseks;
b) ettekanded. Seekord on neid kolm:
- Enno Aermates, Eesti Post. "Teeninduskvaliteedi pidevtestimise meetod Eesti Post ELS kullerteenuse näitel."
- Risko Ruus, Playtech. "Veebilehtede automatiseeritud testimisest - veebiämblikuga ja ilma."
- Kaspar Loog, KnowIT ja Harles Paesüld, Swedbank. "Laisk peseb, virk kratsib - ehk kuidas optimaalse pingutusega väga häid tulemusi saavutada."
c) arutelu vabas vormis aktuaalsetel teemadel.

Üritusele on oodatud kõik, kes testimisest huvitatud on. Ja sõbra võib kaasa võtta!

Kohtumiseni!

Friday, September 2, 2011

Konverentsile Saksamaale - Agile Testing Days

Mart käis välja idee minna Saksamaale ja osaleda konverentsil Agile Testing Days, mis toimub 14-17. november . Kuna kevadist Riias käimist võib lugeda kordaläinuks, siis tundus mõte enam kui hea. Eriti veel, kuna agiilne tarkvaraarendus muutub järjest populaarsemaks ja agiilse testimise alaseid koolitusi pole veel "liiga palju" olnud. Mulle teadaolevalt on ainus hetkel teadaolev koolitus devtraining-u poolt organiseeritud "Agile Acceptance Testing and Specification by Example".

Hetkeseisuga on teada järgmine info:
Paketis:
- osalustasu (tutorial 14.11, konverents 15-17.11)
- lennukipiletid Tallinn-Berliin-Tallinn
- ööbimine kahestes tubades konverentsihotellis

Paketi maksumus inimese kohta ca. 2650EUR. Uurime võimalust saada EAS-i toetust (kuni 50%). Kui see peaks õnnestuma, võib osalustasu väheneda ca 1325 euroni.

Järgmised sammud:
Konverentsi korraldajaga on kokkulepe, et kui 10. septembriks suudame registreerida vähemalt 5 inimest, saame grupisoodustuse (hetkel on hinnas sellega arvestatud). Mingi aeg läheb ka EAS-st vastuse saamisega. Seega on hetke kõige olulisem, et saame tagasisidet, kas konverentsil osalemise vastu on huvi. Kui on, palun registreerige end Doodle-s hiljemalt 5. septembril 2011 kell 20:00. Sellest lähtuvalt teeme otsuse kas ja kuidas edasi minna.

Riias külastasime ka kohalikke ettevõtteid. Kas ka Saksamaal? Veel ei tea. Kui grupp koos ja minek kindel, siis püüab ka selles osas midagi ette võtta. Berliinis ja selle lähiümbruses võiks selliseid firmasid ju olla, mille tegevus meile huvi pakuks.

Antud konverentsireisi projektijuht on Mart, kes hea meelega lisainfot hagab. Loomulikult on oodatud kõik postitused/kommentaarid ka blogisse!


Wednesday, July 13, 2011

Tartu - heade mõtete linn

Sai reede (8.juuli) hommikul autosse hüpatud ja Tartusse vuratud. Miks? Põhjuseid oli kaks: Playtech-s ISTQB sertifikaatide üleandmine ja ETL Tartu tiimiga koosolek. Lisaväärtuseks kujunes jalutuskäik suvises Tartus.

Playtech-s andsin ISTQB Foundation Level sertifikaadi üle 18-le tublile testijale. See on siiani suurim number, mis ühe ettevõtte inimestele korraga Eestis on üle antud. Õnnitlused veelkord! Samas ei tohi unustada, et sertifikaat ei taga, et teoreetilised teadmised omandanu ka reaalselt tööd teha oskab - seda näitab elu. Samas on sarnaselt mõne keeleeksami või liikluse teooriaeksamiga läbinuga suhteliselt kindel, et on omandatud ülevaade testimise sisust ja ollakse valmis kolleegidega erialastel teemadel samas keeles suhtlema. Nüüd ei jää enam muud üle kui teooriat praktikas rakendada, kolleegidega kogemusi vahetada ja õppida, õppida, õppida ... Jõudu ja vastupidavust!

Järgnevalt arutasime Rudolfi, Vaido, Polina ja Arturiga kuidas ETL-i Tartus resideeruvad liikmed saaksid ETL-i tegemistes kaasa lüüa. Oli sisukas mõttevahetus, mille tulemusena leppisime kokku, et Tartus toimub sügishooajal tervelt kaks üritust - mis nimelt, jäägu praegu saladuseks. Igal juhul hoidke blogil silma peal! Kuna mitmed ETL-i üritused tulevad tõenäoliselt sellised, mis võtavad terve päeva, siis peab mõtlema, kuidas saada ettevõtetega kokkulepe liikmete töölt eemalolekuks (kuna tegemist on sisuliselt koolitusega, siis ma usun, et tegemist pole saavutamatu ülesandega).

Aeg läks kiiresti ja oligi aeg sammud tagasi seada. Jalutuskäik läbi Tartu oli meeldiv ning tekitas soovi tagasi tulla ja paar päeva kohapeal veeta. Kui mitte varem, siis septembris kindlasti!

Thursday, June 16, 2011

Kuidas Demosthenes Riias käis

Käes oli 24nda mai õhtupoolik. Riia taevast kattis õhuke pilveloor ning vastu Radissoni hotelli aknaid sabistas nõrk uduvihm. Mööda kolmanda korruse tuba sammudes harjutasin kõnet, mida ma saabuval konverentsil pidin esitama enam kui kahesajale inimesele. Justkui Demosthenes mererannal, kordasin oma sõnavõtu algust üha uuest ja uuesti.

Järgmisel hommikul saabus kahe bussi ja mõne autoga üle kahekümne lõbusa testilise Eesti Testijate Liidust. Üht bussi roolis Harles, teist Magnus. Peale sagimist parkimise ja hotellidega oligi aeg päevakava juurde asuda. Kuna järgmisel päeval nägi plaan ette konverentsil pikki kõnesid kuulata, siis esimesel kavatsesime ettevõtetes külas käia. Hakatuseks seadsime sammud Tieto Latvia-sse. Külastasime maksekaartide tarkvara tootvat allüksust, kus on umbes kakssada töötajat ning projekte üle maailma – Aafrikas, Lääne-Euroopas ja mujal. Teste haldavad nad QaTraqi-nimelise vahendiga, mille valis firmasisene eksperdirühm kolme võimaliku seast. Eelistena tõid nad välja kerge seadistamise ja integreerimise Jiraga, kus nad lisaks projekti haldamisele haldasid ka vigu.

Seejärel külastasime ettevõtte Exigen Services kontorit. Exigen pakub mitmesuguseid arendusteenuseid üle maailma. Lätis on nad juhtivad, kui mitte ainsad jõudlustestimise teenuse pakkujad. Selle asemel, et meid pika esitlusega kurnata, otsustas võõrustaja hoopis küsimuste ja vastuste vooru kasuks. Küsida võis kõike! Alates sellest, mitu korda masu tingimustes palka vähendati ja kui palju koondati, ning lõpetades sellega, milline on firmas töötavate nais- ja meestestijate osatähtsus.

Mis siis külastustest meelde jäi? Kõigepealt pakkus lohutust, et me polegi oma probleemidega üksi. Teisedki maadlevad samade küsimustega ning leitud lahendused sarnanevad meie endi omadega. Järelikult oleme õigel teel nii mitmeski asjas!
Teiseks jäi meelde, kui raskelt oli masu tabanud Läti ettevõtteid. Nt Exigen pidi oma testijate koosseisu vähendama 30% ja palku kärbiti kahel korral.
Päeva lõpetas korralik õhtusöök ja mõdu maitsmine kohalikku toitu pakkuvas restoranis. Meeldiv oli näha, kuidas keelepaelad valla pääsesid ning eri ettevõtete testijad suhteid looma hakkasid. Hiljem liiguti edasi tutvuma Riia ööeluga – kas seal mõni suhe ka edasi arenes, jäägu asjaosaliste teada.

Neljapäeva varahommikul liikusime Riia Tehnikaülikooli poole, kus toimus testimise konverents TAPOST 2011. Esinejad olid peamiselt oma ala eksperdid (jah, loen ka end selleks :p), kes andsid ülevaate testimisprotsessi parendamisest, testimise vahenditest, meetoditest ja projektidest. Lähemalt saab räägituga tutvuda siit.
Kui nüüd aus olla, oli mu esinemisärevus liiga suur, et praegu kõiki esinejaid ja nende ettekandeid täpsemalt meelde tuletada. Peate uurima neilt, kes kohal olid!

Minule jättis parima mulje Kaspar Loogi esitlus KnowIT arendatavast vahendist, millega kontrollitakse veebilehtede kuvamist veebisirvijates. Asja tegi minu jaoks huvitavaks fakt, et toote arendamiseks palgati pilditöötlusega tegelev teadlane, kes on sarnast põhimõtet kasutanud sõiduteedes pragude tuvastamiseks. Seega võib testimisvahendite tegemiseks inspiratsiooni leida kõikvõimalikest eluvaldkondadest.

Eelviimasena astusin kõnepulti mina – rääkisin, kuidas pangas eurole ülemineku testimist organiseeriti. Kuna ma polnud enne sellisele hulgale võõrastele esinenud, olid aplaus ning ettekande lõpus esitatud küsimused ja hilisem eraviisiline diskussioon väärt kõike seda harjutamist ja närveerimist. Soovitan julgelt teistelgi sedalaadi konverentsidel üles astuda. Saab nii esinemiskogemust kui ka uusi huvitavaid tuttavaid.

Tegu oli üritusega, mida tahaks kindlasti korrata. Suur tänu eestvedajatele!

Monday, June 13, 2011

Vaade minevikku ja pilk tulevikku ehk Üldkoosolek

2. juuni õhtul toimus Eesti Testijate Liidu (ETL) Üldkoosolek. Eriliseks tegi koosoleku see, et esimest korda toimus koosolek kahes linnas korraga: Tartu liikmed olid ühenduses üle Skype!

Esimeses (ametlikus) pooles analüüsiti eelmise aasta tegevusi - seminarid, Testijate Päev, eksamite korraldamine, vaadati üle ja kinnitati majandusaasta aruanne. Edasi arutati 2011/12 tegemisi. Põhiline sündmus, milleks algavad ettevalmistused on 2012 juunis toimuv testimisalane konverents. Konverentsiga samal ajal organiseeritakse Tallinnas ka ISTQB üldkoosolek. 2011 plaanides on seminaridega jätkamine Tallinnas ja alustamine Tartus, külaskäigud liikmete tööandjate juurde ning kindlasti veel mõni huvitav reis mõnda naaberriiki tutvumaks testimisega tegelevate ettevõtetega. Kuna ETL on kasvanud juba päris suureks, siis valiti nõukogu (Raivo, Raimond, Risko, Urmo, Arvi), kes hakkab ergutama juhatust (Maili, Kaspar, Harles).

Peale ametlike otsuste tegemist liiguti edasi söögikohta Rucola, kus pitsasid testides mõtiskleti kuidas tegevust aktiviseerida ning liikmetele huvitavat tegevust pakkuda. Oli tore õhtu! Tuleb tore aasta! Aitähh kõigile osalejatele ja neile kes seekord osaleda ei saanud!

Friday, April 8, 2011

Saabusid czechtest 2011 materjalid

See päev on nüüd käes! Kõik huvilised, kes tunnevad huvi teemade vastu, mida czechtest 2011 käsitleti, saavad nüüd neile pilgu peale visata. Materjalid laadisin üles googledocs-i, kel huvi saatke mulle kiri ja annan teile ligipääsuõigused. Programmi kava on kättesaadav siin. Mõned esitlused on veel puudu aga korraldajate info kohaselt pidid ka need lähiajal kättesaadavaks tehtama. Ja kindlasti on oodatud tagasiside siia blogisse arvamuste ja soovituste näol!

Wednesday, March 16, 2011

Mis vahet on teoorial ja praktikal?

Eelmises blogis tegin ülevaate Tšehhi testimiskonverentsil saadud teadmistest. See oli teooria. Esmaspäeva õhtuks oli Kristjan Uba organiseerinud väikese testimisürituse, kus mina ja Ervin saime ülesandeks oma kompetentsust ühe pisikese programmi testimisel üles näidata. See oli praktika.

Ei jäänud oma testimisega rahule, ei jäänud. Vead, mis programmi olid sisse ehitatud, oleks pidanud tükk maad kiiremini kätte saama. Koju sõites analüüsisin, milles probleem oli. Vastus (piinlik tunnistada) oli lihtne - uisapäisa tegutsemine. Miks küll on nii, et kui on mõni suur projekt, siis mõtleme enne läbi, mida teha vaja on, aga kui on tegemist näiliselt lihtsa ülesandega, siis unustame planeerimise ära ja anname tuld? Ja saame kõrvetada.

Kui oleksin omandatud teooriat järginud, oleksin alustuseks vastanud küsimustele nagu:
Mis on mu testimise eesmärk?
Missugune on testimise plaan?
Mis riske ma püüan testimisega maandada?
Missugune on süsteemi arhitektuur, selle nõrgad kohad?
Mis vahendid võiksid testimisel kasuks olla?
Mis on testiideed?

Aga ma ei teinud seda. Kui oleks, oleks praktiline pool kindlasti paremini välja tulnud. Mida öelda kokkuvõtteks? Teooria on oluline. Ja Praktika on oluline. Üks ilma teiseta ei saa. Peame omandama teoreetilisi teadmisi ja siis neid praktikas rakendama. Omandama kogemusi, siis tuleb kompetentsus.

Aitähh Kristjanile ja Ervinile meeldiva õhtupooliku eest. Sain kindluse selles osas, et lisaks seminaridele, mis siiani on enamuses teoreetilisi teadmisi andnud, on vaja ka praktilisi, kus üheskoos testimisülesandeid lahendame. Võtan härja sarvist kinni ja organiseerin aprillis ära. Kui kellelgi on häid ideid, mida testida, võite julgelt teada anda!

Sunday, March 13, 2011

Testimiskonverents Tšehhis - Osaletud!

Läinud kolmapäeval seadsin sammud Tallinna lennujaama, et põgeneda mõneks päevaks kevadisse Prahasse, kus toimus iga-aastane testimisalane konverents czech test. Kus tegijaid seal nägijaid - lennujaamas kohtasin Raimondit, kes lubas mulle valusalt varba peale astuda, kui ma konverentsist pisikest kokkuvõtet ei kirjuta. Mis mul siis üle jäi, kui lubadus anda ja ära teha :). Järgnevalt leiate lühikokkuvõtte kuuldust - nähtust. Lähiajal riputan ülesse ka slaidid, kust juba detailsema ülevaate leida võib.

Czech Test oli kahepäevane konverents, millele eelnes üks päev praktilisi seminare. Ise osalesin ainult viimasel päeval ja õhtul oli kahju küll, et seminaridel ja konverentsi esimesel päeval osaleda ei saanud - tase oli väga hea. Tuntumad esinejad olid Lloyd Roden, Erik van Veenendaal ja Graham Thomas. Põhjalikumalt käsitleti konverentsil selliseid valdkondi nagu testijuhtimine, testidisaini tehnikad, agiilne testimine ja testide automatiseerimine.

Järgnevalt muljed ettekannetest, mida kuulasin:
Testing, so many problems but we have solutions don't we?
Tegijal juhtub. Aga kas sa õpid vigadest ja teed järgmine kord paremini? Halb on see, kui oleme laisad ja astume korduvalt samasse ämbrisse. Mitu testimisalast raamatut sul on? Kui tihti sa loed neid? Kas sul on testimisel eesmärgid? Plaan? Kas sulandud arendustiimiga? Need on mõned küsimused, mida peab endalt pidevalt küsima, et mitte arengus seisma jääda ja kvaliteetset tulemust toota.

Top 10 challenges in Aerospace software testing
Projektides osalevad sajad partnerid, kõike ei ole võimalik testida, vead võivad lõppeda surmaga, projektid kestavad > 10 aastat, selle käigus muutuvad pidevalt nõuded, ... - kas ei ole mitte tore? Kuidas sellega toime tulla? Slaididel on märksõnad, millele tähelepanu pöörata ilusti olemas.

Risk-based Testing in Practice
Lihtne ülevaade, kuidas riskipõhist testimist läbi viia. Oluline seejuures on riski mõju ja tõenäosust mitte korrutada vaid kasutada maatriksit (väikse tõenäosuse, kuid suurema mõjuga viga on hullem kui suure tõenäosusega juhtuv, kuid väiksema mõjuga viga. Kas pole?). Kuidas võiksid testiplaan ja -aruanne välja näha? Lihtsad ja kliendile arusaadavad!

A Hitch-Hikers Guide to the Software Testing Galaxy
Don't Panic! Vaata film uuesti läbi või loe raamatut. IPad, Galaxy Tab ja wikipedia on juba ammu leiutatud - peab ainult veidi mõtlema, kuidas neid vahendeid igapäevases töös informatsiooni ja teadmiste hankimiseks/jagamiseks kasutada.

"Test automation trilogy"
Automatiseerimine on hea, aga mis ohud meid valitsevad? Kuidas neid vältida? Testide automatiseerimine on arendusprojekt ja sellele kehtivad kõik arendusprojekti reeglid. Testija töö on ikka testimine, mitte vahendi haldamine. Peab vaatama, et need kaks ülesannet üksteist segama ei hakkaks.
Testide automatiseerimine ei ole ainult vahendi juurutamine - oluline on määratleda eesmärk, paika panna strateegia, pöörata tähelepanu testiandmetele, keskkondadele ja konfiguratsioonihaldusele. Samuti ei tohi unustada kasumlikkuse analüüsi - kuidas täpselt automatiseerimine aitab meil tõhusamalt tööd teha? Ja loomulikult pidev tagasiside vastamaks küsimusele - kas me liigume eesmärkide saavutamise suunas?

Kokkuvõttes: Tegemist oli väga sisuka ja hästi korraldatud üritusega. Esinejate kvaliteedilt ei jäänud üritus kindlasti alla suurele vennale EuroSTAR-le ja võttes arvesse hinda, võin öelda, et tulu/kulu suhe oli väga hea! Tasub silmad lahti hoida nii selle kui järgmiste sarnaste ürituste osas. Näiteks 26. mai Riias lõunanaabrite korraldatud Theory and Practice of Software Testing.