Friday, January 22, 2010

Kursus Tarkvara automatiseeritud testimine TTÜs


TTÜs tuleb 2009/2010 kevadsemestril (alates veebruarist) lugemisele aine Tarkvara automatiseeritud testimine "uues kuues". Kandvaks teemaks saab sel aastal olema TTCN-3 nimeline testiarendustehnoloogia (www.ttcn-3.org). TTCN-3'e võib vaadata kui spetsiaalset programmeerimiskeelt, mis on loodud pidades silmas automaattestimise eripärasid. Kasutades TTCN-3'e on võimalik automatiseerida testimist erinevatel testitasemetel (komponenttestid, integratsioonitestid, süsteemitestid, süsteemide integratsioonitestid) ning erinevates rakendusvaldkondades - alates pangandusest, telekomist lõpetades autotööstusega (http://www.ttcn-3.org/SuccessStories.htm).
TTCN-3 on näiteks aktiivses kasutuses ETSI (European Telecommunications Standards Institute) vastavustestides:
- Session Initiation Protocol (SIP) for Voice over IP (VoIP),
- IPv6 (Core, Mobility, Security),
- Digital Mobile Radio (DMR) and digital Private Mobile Radio (dPMR) jne

Aine lektoriteks on palutud TTCN-3 tehnoloogia praktikud Elviorist (www.elvior.ee).
Kursus koosneb moodulitest (kokku 4 moodulit)
- TTCN-3 alused (TTCN-3 - Testing and Test Control Notation Version 3)
- TTCN-3 edasijõudnutele
- TTCN-3 liidestamine SUT'ga (System Under Test; süsteemiadapterite-, platvormiadapaterite-, väliste koodekite-, väliste loggerite ehitamine; testide haldamise standard ja selle kasutamine TTCN-3's)
- TTCN-3 arendusplatvorm MessageMagic

Kursus lõpeb arvestusliku projektiga - töötav TTCN-3 testikeskkond koos projekti seletuskirjaga on arvestuse saamise kriteeriumiks. Elvior garanteerib kõigile osalejatele MessageMagic'u (http://elvior.ee/messagemagic/general) litsentsi 2009/2010 kevadsemestriks.

Lisaks "põhiteemale", milleks on TTCN-3, on plaanis kaasata täiendavaid tarkvara testimise automatiseerimist käsitlevaid loenguid erinevatelt spetsialistidelt (koormustestimine, mudelipõhine testimine, automaattestimine kui protsess, automaattestimise mõõtmine jne).

Kursuse toimumise täpne aeg, koht ja loengute kava selgub lähiajal ning värskeim info on kättesaadaval kursuse kodulehelt: http://cs.ttu.ee/tiki-index.php?page=ITI8901
TTÜ tudengid saavad kursusel osaleda vastavalt oma õppekoha tingimustele, kõigil teistel soovijatel on kursust võimalik sooritada Avatud Ülikooli kaudu (http://www.ttu.ee/au).

Osalejate hulga täpsustamiseks palun potentsiaalsetel huvilistel anda mulle meili teel tagasisidet: maili[at]asaquality.ee, ka on samal aadressil oodatud kõik temaatilised küsimused!

Wednesday, January 20, 2010

Seminar intellektuaalne omand ja tarkvara õiguskaitse 10. veebruaril 2010


Järgmine Eesti Testijate Liidu seminar teemal "Intellektuaalse
omandi õiguskaitse (IT vaatepunktist) ja tarkvara õiguskaitse" toimub kolmapäeval, 10. veebruaril 2010 algusega kell 17:45 kuni 19:30. Üritus leiab aset Helmese ruumides - Lõõtsa 6B (Ülemiste keskuse taga). Parkimine on tasuta.

Millised oleksid teie küsimused antud valdkonnas, millele te tahaksite vastuseid saada? Eesti Testijate Liit on välja mõelnud järgmised küsimused, mis võiksid seminari jooksul vastuse saada:

- Kas testija arendatavad testimise abivahendid (koormuse
generaatorid, testiandmete generaatorid vms) on käsitletavad kui tarkvara? See "testimiseks kasutatav tarkvara" võib olla loodud kasutades teiste osapoolte loodud testivahendeid, kuid ka "from scratch". Millised on selliste testimisega seotud tarkvaratulemite õiguskaitse võimalused?

- Kindlasti agaramad meist omavad ideesid, kuidas oma tööd veelgi
mugavamaks teha ning üheks võimaluseks võib olla laiemale ringkonnale
kasutamiseks mõeldud testitööriistade väljatöötamine ning
realiseerimine (testimisega seotud tootearendus).
Ka see eeldab teadmisi, mis seonduvad nii intellektuaalomandi kui ka
patenteerimisega, et oleks infot ja julgustust oma mõtetega edasi
minna, nende realiseerimisele.

Neile ning paljudele teistele küsimustele on valgust heitma kutsutud
Hele Karja ja Tõnu Nelsas.

Hele Karja on advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid
(http://www.glimstedt.ee) intellektuaalse omandi/IT töörühma liige,
kuhu lisaks kuulub veel ka professor Heiki Pisuke.

Hele tutvustab intellektuaalset omandi valdkonda. Orienteerivad teemapunktid on järgmised: intellektuaalne omand ja selle liigitumine, intellektuaalset omandi valdkonda reguleerivad õigusaktid, mida intellektuaalne omand kaitseb (nt arvutiprogramm) ja mida ei kaitse (nt ideed), intellektuaalne omand ja IT - andmebaasid ja arvutiprogrammid autoriõiguse seaduse kontekstis, näidiskaasus.

EAS koostöös advokaadibürooga Glimstedt Straus & Partnerid on andnud välja Eesti esimese intellektuaalse omandi kaitset käsitleva kaasuste kogumiku, mis on mõeldud kõigile ettevõtjatele. Kogumiku kohta informatsiooni saab sellelt aadressilt http://www.glimstedt.ee/ee.php/publikatsioonid/artiklid (artikkel
2008.12.16).

Tõnu Nelsas on AAA Patendibüroo (http://www.aaa.ee) patendivolinik. AAA Patendibüroos alustas ta tööd esilagu patendispetsialistina, kuid alates aastast 2000 on ta seal patendivolinik. Omab Euroopa patendivoliniku tiitlit, mis annab õiguse esindada leiutajaid või patenditaotlejaid, patendi omanikke Euroopa Patendiametis.

Tõnu tutvustab tarkvara õiguskaitse teemat: kaubamärk ja selle taotlemine. Tarkvarapatentide õiguskaitse süsteem riigiti, piirkonniti.

Seminarile on kutsutud kõik ETL liikmed ja muidugi ka mitteliikmed. Mitteliikmetel palume arvestada sümboolse tasuga - 150 EEK seminaril osalemiseks, mis tasutakse kohapeal sularahas või arvega. Viimasel juhul palun registreerumisel märkida maksja firma nimi ning kontaktaadress.


Oma osalemissoovist teatamiseks saatke kiri aadressile valli[at]testijateliit.ee
hiljemalt 5. veebruariks 2010.


Peatse kohtumiseni!

Monday, January 4, 2010

Eesti Testijate Liidu uusaastatervitus 2010

Head liikmed ja sõbrad!

Uut aastat on igati sobilik alustada heade soovidega, väikese tagasivaatega eelmisele aastale ning uute plaanide seadmisega.

Möödunud 2009. aasta oli kindlasti uudne ja täis väljakutseid meie kõigi jaoks. Testijate Liidu pere kasvas eelmise aasta jooksul peaaegu poole võrra: 19-lt 36-le. Hoo sai sisse ka seminaride sari - aasta jooksul oleme kohtunud paljude huvitavate esinejatega ning laiendanud oma silmaringi erinevates põnevates valdkondades. 2009. aasta kevadel akrediteerisime esimese ISTQB Foundation Level Certified Tester koolituse Eestis ning 2009. aasta lõpuks olime välja andnud juba 29 selle taseme sertifikaati. Esimesed sammud koostöös on loengusarjade näol tehtud nii Eesti Infotehnoloogia Kolledži, Tallinna Tehnikaülikooli kui Tartu Ülikooliga.

2010. aasta lubaduste hulka kuulub kindlasti püüd tuua oma liikmeteni veelgi huvitavamaid teemakäsitlusi meilt ja mujalt seminaride ja koolituste näol. Koostööle testimisalaste koolituste osas loodame ka Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liiduga (ITL), kelle korraldatud koolitusvajadusi puudutavates mõttekodades olid ka ETLi liikmed esindatud. Jätkame ka ISTQB-suunalist tegevust, hoides Eesti testimise-maailmakaardil.

ETLi juhatus on jätkuvalt huvitatud ideedest, kuidas ETLi tegevust liikmete jaoks veelgi kasulikumaks muuta (seminarid, koolitused, konverentsid, ühisüritused, meediakajastus jne). Kõik mõtted ja soovitused on teretulnud aadressil juhatus [at] testijateliit.ee. Heade ideede autoritel on oht saada karistatud erinevate üllatusauhindadega ;-)

Alanud 2010. aasta on lugemisaasta - loeme, õpime ja arendame ennast jätkuvalt üheskoos!

Eesti Testijate Liidu juhatus soovib kõigile oma liikmetele ladusat ja avastusterohket uut aastat!

Uusaastatervituse leiate aadressilt
http://www.testijateliit.ee/ftp/Uusaastatervitus2010.jpg