Thursday, July 19, 2012

Toimus ETL kära

20. juuni õhtupoolikul sai ETL-i rahvas kokku, et tehtut arutada ja plaane teha. Ametlikult oli tegemist ETL-i üldkoosolekuga. Samas seostub sõna "üldkoosolek" mulle millegi väga formaalse ja bürokraatlikuga. See, kuidas meie oma asja ajame, on pigem vaba suhtlus (tõsi küll, teema ja kava on ette antud) vabas õhkkonnas, kus kõik saavad omi mõtteid avaldada ja igaühe arvamus loeb. Mikk Sarv räägib oma blogis kärajatest, mis on muistne arupidamiste viis ja mille eesmärk ning vorm sobivad hästi kokku ETL-i nägemusega. Sellest siis ka "kära" kasutamine antud postituse pealkirjas.

Kära toimus nagu eelmiselgi aastal samaaegselt Tallinnas ja Tartus, ühendus toimus Skype abil. Tuge pakkusid ka kerge suupiste ja joogid.

Olulisemaks aruteluteemaks oli seekord töökorralduse muutmine lihtsamaks, paindlikumaks ning eesmärgipärasemaks. Hea meel on tõdedada, et arutelu ei olnud lihtsalt "noogutamine ja hääletamine" vaid sisukas diskussioon, mis andis häid ideid. Suur tänu siin Raimondile, kes ühe mu ideedest kohe alguses põhja lasi ning andis sellega teistele eeskuju aktiivseks osalemiseks :)

Otsustest. Asutamise algusest on ETL-i iseloomustanud erinevate "perioodide" rohkus, mis tihti peavalu tekitab: majandusaasta (1.01-31.12), liikmeksoleku aasta (1.04-30.3) ja reaalne hooaeg (nagu kooliaastagi sügisest suveni). Et olukorda lihtsustada otsustati need kolm perioodi ühtlustada - nüüdsest on need 1. juulist kuni 30. juunini. Juhatus sai ülesande muudatused põhikirjas ja äriregistris teostada.

Teine otsus oli kohendada põhikirja osa, mis puudutab otsuste vastuvõtmist. ETL-i liikmeskond  on aastatega oluliselt suurenenud ning näiteks algne nõue - põhikirja muudatusteks vaja vähemalt 90% liikmete nõusolek - ajale jalgu jäänud. Nüüdsest piisab tavaotsuste vastuvõtmiseks üldkoosoleku lihthäälteenamusest ja oluliste otsuste (nt. põhikirja muudatused) vastuvõtmiseks on vaja 2/3 üldkoosolekul osalejate toetus.

Kolmas ja tulevikku silmas pidades kõige olulisem otsus oli, et alates uuest hooajast on ETL-s töögrupid, millest igaüks tegeleb mõne spetsiifilise valdkonnaga. Meil kõigil on mõned valdkonnad, mis rohkem südamelähedasemad ja piiratud ajaressurss. Miks mitte tegeleda mingi konkreetse teemaga põhjalikult selle asemel, et killustada oma tähelepanu erinevate teemade vahel? Lisaks võimaldab selline lähenemine organiseeritult kaasata kõiki ETL-i liikmeid.

Mis edasi? Augustis toimuvad töögruppide esimesed koosistumised (kärajad), kus pannakse paika algava hooaja plaanid. Septembri alguses toimuval ETL-i avaseminaril tutvustavad töögrupid oma plaane ja antakse hooajale "ametlik start".

Detailse ülevaate otsustest leiad üldkoosoleku protokollist.

Fotomeenutusi saad vaadata siit.