Wednesday, September 14, 2011

Ja niimoodi ta algas...

14. septembril toimus IT Kolledži ruumes Eesti Testijate Liidu 2011/2012 hooaja avaseminar.
Meeldiv oli kohata vanu tuttavaid ETLi algusaegadest ning rõõm tutvuda ka uute tegijatega - suurim tänu kõigile tulemast!

Nagu ikka kombeks, algas üritus hooaja plaanide seadmisega. Meeldetuletuseks ülevaade tähtsaimast:
  • 13-15. juuni Nordic Testing Days konverentsi korraldamine - toome oma ala tegijad "koju kätte". Huvilised, kes korraldamisel kaasa aidata tahavad, on väga teretulnud! Võtke ühendust Kaspariga! (kaspar.loog at knowit.ee)
  • Oktoobris-novembris on plaanis ettevõtete külastused ja ühistestimised! Võõrustajateks Playtech ja KnowIT - täpsem info ilmub siinsamas blogis ja meie Facebooki lehel
  • Organiseeritud temaatilised välisreisid - initsiatiiv teretulnud liikmetelt! Koos on enamasti lihtsam ja soodsam, samuti saame kasutada EASi toetust.
Edasi täitsid õhtupooliku huvitavate ettekannetega juba külalised:
Enno Aermates, AS Eesti Posti kvaliteedijuht, defineeris kvaliteedijuhtimist kui funktsiooni "kaoses korra loomiseks" - (kvaliteedi)juhi ülesanne on ebaregulaarne, ebatäiuslik ja pigem eranditest kui reeglitest koosnev pärismaailm süstematiseerida ja muuta eesmärgipäraselt mõõdetavaks ja ajas võrreldavaks - kas täna oleme paremad kui eile?
Mõõtmine (ka testimine on muide mõõtmine!) ja järelduste tegemine on iga paremaks-saamise välitmatu alustala. Sellest lähtuvalt on välja töötatud ka näiteks ELS Kullerteenuse teeninduskvaliteedi "testimise" mehhanism: nagu testimisel ikka, on oluline viga piisavalt täpselt kirjeldada, et aru saada, millises ahela osas "viga" tekib. Seejärel tuleb vea juurpõhjuseid analüüsida ning leida ja realiseerida sobilikud parandused. Tuletan omalt poolt meelde, et ainuüksi testimine pole kunagi kvaliteeti tõstnud - testimine ainult annab infot kvaliteedi hindamiseks :) Seda infot on aga oluline kasutada õigesti - mitte ärapanemiseks vaid paremaks saamiseks.

Järgmiseks liikusime automattestimise radadele ja Risko Ruus tutvustas veebilehtede testimist veebiämbliku (webcrawler) abil. Tutvustatavaks vahendiks oli Crawljax - ajaxi-põhiste veebirakenduste testimise raamistik, mille omapäraks on see, et vahend genereerib testid ise - niiöelda "roomab" läbi veebirakenduse, moodustades sellest graafistruktuuri. Genereeritud struktuuri alusel on võimalik läbi viia mitmesuguseid erinevaid teste - näiteks regressioonitestid (võrrelda eelmise versiooni graafi uuega), cross-browser-compatibility testid (võrrelda erinevate brauserite emuleerimisel saadud graafe nö etalongraafiga, mida peame korrektseks), koormustestid jpt.

Ürituse lõpetasid Harles ja Kaspar, kes jagasid oma kogemusi ja järeldusi, mis sobisid ühtviisi hästi hobispordi, töö kui ka igpäevaelu konteksti.
Mõned mõtted meeldetuletuseks ja meeldejätmiseks, järgneb täiesti vaba interpretatsioon minu poolt, nii nagu need mõtted minu maailma sobisid:
  • Esimene samm millegi saavutamisel on seada endale mõõdetavad ja ajas määratletud eesmärgid - olgu selleks siis lähema aasta perspektiivis 10 kilomeetrit alla 40 minutiga joostes läbida, läbida mõni sertifitseerimisprogramm või ehitada maja. Eesmärgid tuleb seada lähtudes oma kontekstist - hobi(sport)lase ja profi eesmärgid on täiesti erinevad;
  • Plaan on ainult hinnang, mis väljendab meie hetke parimat teadmist. Päris-elu teeb selles alati oma korrektuurid;
  • Lähtuvalt eesmärkidest saad teada, mida Sul nende saavutamiseks vaja on - kõva trenni, ohtralt aega, palju raha, kellegi targema abi ja üüratu kogus isiklikku tahtmist ja järjekindlust? Ilmselt natuke kõike;
  • Ka hea teooria ei vii sihile, kui see ei sobi konkreetsesse konteksti; praktika ilma teooriat teadmata viib lõputu mittetulemusliku "katsetamiseni". Toimiv lahendus oleneb kontekstist;
  • Tööriistad ja varustus on olulised, aga hädapätakast nad meistrit ei tee; küll aga võivad teha naerualuse;
  • Keegi ei saa su õlgadel seista, kui sa ise oled pikali. Väsinuna ja näljasena ei ole meist kellelegi kasu, kõige vähem aga iseendale;
  • Koostegemises on jõud - kaks pead on kaks pead. Keegi on ikka kunagi midagi sarnast läbi elanud. Ja pole paremat tagantutsitajat ja motivaatorit kui trennikaaslane või kolleeg (eriti kui ta ähvardab osutuda paremaks kui sa ise) :)
Niisiis - õiged inimesed, eesmärgid, mõõdupuud, metoodikad, praktikad ja asjad õigel ajal õiges kohas, ja siis veel natuke südant ka - nii sünnibki kvaliteet.

PS: Materjalid lisan veidi aja pärast!

No comments: